17 okt 2015 06:01

17 okt 2015 06:01

Ingen elev ska behöva ha det så

MOBBNING

Det finns inte någon vuxen, som skulle acceptera en enda gång den situation, som hundratals, kanske tusentals, elever möter varje dag med anledning av sina idrottslektioner.

I samband med dessa tillfällen är det mycket av mobbning och kränkning som florerar. Barn och ungdomar som vid av- och påklädning, inkluderat i duschen får möta sina plågares crescendo.

Några exempel från min egen mångåriga erfarenhet:

• Ingen elev skall behöva skriva som i det här brevutdraget: Värst var det då vi hade idrott. De slog mig i duschen tills jag låg nere på golvet. Då ställde de sig runt omkring mig och kissade på mig.

• Ingen elev skall efter en lektion behöva komma in i omklädningsrummet och hitta alla sina kläder dyngsura på golvet. Samtidigt som andra elever skrattar och någon säger: Du behöver inte duscha. Det har vi fixat åt dig.

• Ingen elev skall med våld behöva bli tvingad in i duschen med kläderna på.

• Ingen elev skall behöva höra nedsättande omdömen om sin kropp och sitt utseende.

• Ingen elev skall behöva få sitt huvud nedtryckt i toalettstolen samtidigt som någon spolar.

• Ingen elev skall behöva bli fotograferad eller filmad vid omklädning eller duschning, och höra hot om att det skall läggas ut på sociala medier. Hot som ibland förverkligas.

• Ingen elev skall behöva bli av med värdesaker.

• Ingen elev skall behöva få sina kläder förstörda.

För att komma tillrätta med problemen i samband med idrottslektioner krävs ingen ny antimobbningskonferens eller ännu en anti-mobbningsgala.

Åtgärderna kan ibland, om viljan finns, utföras utan längre tidsspillan.

• Det alltid skall vara med en vuxen i omklädningsrummen, både före och efter varje lektion.

Jag hävdar med emfas, att om skolledningen på en skola vill genomföra detta, så kan de också lösa det schematekniskt.

• Förbjud mobiler med sina kameror i omklädningsrummen.

Det skall vara möjligt för varje elev som duschar att ha en dörr att stänga om sig, eller åtminstone ett draperi att dra för. Att kunna duscha ensam utan andras insyn och kommentarer har med den personliga integriteten att göra.

Huvudansvaret för förändringsarbetet, när det gäller elevers situation i samband med idrottslektioner lägger jag på skolledare, och i förlängningen huvudmännen, kommuner och friskolors ägare.

Föräldrar uppmanar jag, att stå upp för sina barns och ungdomars självklara rättigheter.

Ge er inte, jaga, metaforiskt uttryckt, rektorer och huvudmän med blåslampa, om det behövs.

Christer Olsson

Leg. psykolog, föreläsare och författare

I samband med dessa tillfällen är det mycket av mobbning och kränkning som florerar. Barn och ungdomar som vid av- och påklädning, inkluderat i duschen får möta sina plågares crescendo.

Några exempel från min egen mångåriga erfarenhet:

• Ingen elev skall behöva skriva som i det här brevutdraget: Värst var det då vi hade idrott. De slog mig i duschen tills jag låg nere på golvet. Då ställde de sig runt omkring mig och kissade på mig.

• Ingen elev skall efter en lektion behöva komma in i omklädningsrummet och hitta alla sina kläder dyngsura på golvet. Samtidigt som andra elever skrattar och någon säger: Du behöver inte duscha. Det har vi fixat åt dig.

• Ingen elev skall med våld behöva bli tvingad in i duschen med kläderna på.

• Ingen elev skall behöva höra nedsättande omdömen om sin kropp och sitt utseende.

• Ingen elev skall behöva få sitt huvud nedtryckt i toalettstolen samtidigt som någon spolar.

• Ingen elev skall behöva bli fotograferad eller filmad vid omklädning eller duschning, och höra hot om att det skall läggas ut på sociala medier. Hot som ibland förverkligas.

• Ingen elev skall behöva bli av med värdesaker.

• Ingen elev skall behöva få sina kläder förstörda.

För att komma tillrätta med problemen i samband med idrottslektioner krävs ingen ny antimobbningskonferens eller ännu en anti-mobbningsgala.

Åtgärderna kan ibland, om viljan finns, utföras utan längre tidsspillan.

• Det alltid skall vara med en vuxen i omklädningsrummen, både före och efter varje lektion.

Jag hävdar med emfas, att om skolledningen på en skola vill genomföra detta, så kan de också lösa det schematekniskt.

• Förbjud mobiler med sina kameror i omklädningsrummen.

Det skall vara möjligt för varje elev som duschar att ha en dörr att stänga om sig, eller åtminstone ett draperi att dra för. Att kunna duscha ensam utan andras insyn och kommentarer har med den personliga integriteten att göra.

Huvudansvaret för förändringsarbetet, när det gäller elevers situation i samband med idrottslektioner lägger jag på skolledare, och i förlängningen huvudmännen, kommuner och friskolors ägare.

Föräldrar uppmanar jag, att stå upp för sina barns och ungdomars självklara rättigheter.

Ge er inte, jaga, metaforiskt uttryckt, rektorer och huvudmän med blåslampa, om det behövs.

Christer Olsson

Leg. psykolog, föreläsare och författare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.