17 okt 2015 06:00

17 okt 2015 06:00

Papporna lagstiftas bort

INSEMINATIONER

Barns rätt. Är en pappa viktig eller inte? Har pappans närvaro och engagemang betydelse för barnets utveckling? Ja, enligt barnpsykologi och barnavården. Nej, enligt dagens politiker, som nu åter håller på att lagstifta bort papporna för tusentals kommande barn.

I höst förväntas riksdagen fatta beslut om att ensamstående ska få inseminera. Lagen kommer göra att barnet tas ifrån möjligheten att träffa sin biologiska pappa under hela sin uppväxt. Kanske kommer barnet aldrig få träffa sin pappa. Är lagen om insemination utifrån barnets bästa? Nej – det är utifrån de vuxnas önskemål. Kommer barnet undra vem som är dess pappa? Självklart. Under hela uppväxten kommer barnet gång på gång fråga sig ”vem är min pappa?” och skapa ett tomrum som naturligtvis inte är positivt för barnets mående och identitetsbildning.

Sverige bryter mot FN:s barnkonvention genom att tillåta insemination. Den säger nämligen att ”varje barn har rätt att veta sitt ursprung” och ”barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.” Någon säger då kanske: ”Jo men barnet kan ju få veta vem pappan är när det är 18 år”. Men när man är 18 år är man inget barn längre. Då är det försent för barnet att umgås med sin pappa.

Vuxna har inte rätt till barn. Men alla barn har rätt till sina föräldrar.

Susanne Billyson

socionom

I höst förväntas riksdagen fatta beslut om att ensamstående ska få inseminera. Lagen kommer göra att barnet tas ifrån möjligheten att träffa sin biologiska pappa under hela sin uppväxt. Kanske kommer barnet aldrig få träffa sin pappa. Är lagen om insemination utifrån barnets bästa? Nej – det är utifrån de vuxnas önskemål. Kommer barnet undra vem som är dess pappa? Självklart. Under hela uppväxten kommer barnet gång på gång fråga sig ”vem är min pappa?” och skapa ett tomrum som naturligtvis inte är positivt för barnets mående och identitetsbildning.

Sverige bryter mot FN:s barnkonvention genom att tillåta insemination. Den säger nämligen att ”varje barn har rätt att veta sitt ursprung” och ”barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.” Någon säger då kanske: ”Jo men barnet kan ju få veta vem pappan är när det är 18 år”. Men när man är 18 år är man inget barn längre. Då är det försent för barnet att umgås med sin pappa.

Vuxna har inte rätt till barn. Men alla barn har rätt till sina föräldrar.

Susanne Billyson

socionom

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.