19 okt 2015 06:00

19 okt 2015 06:00

Tydliga skillnader i politiken

Debatt:

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har lagt förslag på en budget med fokus på jobb, skola och omsorg. Offensiva satsningar med målet att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020, en bättre skola och en förstärkt omsorg om sjuka och äldre. Vi tar dessutom de första stegen för att komma till rätta med Alliansens orättvisa pensionärsskatt. Det är en politik som är bra för Sverige och den är bra för Skaraborg.

Moderaterna har i sitt budgetförslag fortsatt sänkta skatter som svar på alla Sveriges utmaningar. De borgerliga partiernas skattesänkarpolitik har testats förr, den fungerar inte och underkändes av väljarna.

Efter ett år av förnyelsearbete presenterade Moderaterna ”första jobbet-avdraget” för att bryta det ”nya utanförskapet”– i verkligheten ett sjätte jobbskatteavdrag med ett nytt namn. I Moderaternas Sverige ska de som tjänar minst ha lägre lön för att jobba mer, de med högst inkomster ska tjäna ännu mer för att jobba mer. Det är så deras skattesänkarlogik fungerar.

I sin budgetmotion föreslår Moderaterna stora besparingar i sjukvården, skolan och i kommunerna. Det samtidigt som vårdanställda går på knäna, skolresultaten sjunker och vi står mitt i den värsta flyktingkatastrofen i modern tid. Socialdemokratin är fortsatt garantin för ordning och reda i de offentliga finanserna, samtidigt som vi investerar i Sverige. Det gör vi eftersom vi har en orubblig tro på utbildningens kraft för att lyfta människan socialt, ekonomiskt och kulturellt. Så skapar vi ett bättre Sverige för alla.

Det är välkommet att Moderaterna nu till sist erkänner att arbetslösheten bland unga och utrikesfödda existerar. Vi är också glada över att Moderaterna nu delar vår slutsats att bristande gymnasiekompetens är en grundläggande orsak till problemet. Arbetslösheten är ojämnt fördelad i Sverige. Särskilt hög är den bland personer utan gymnasieutbildning eller personer med kort vistelsetid i Sverige. Därför investerar regeringen 1,3 miljarder i nya utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. För bättre matchning på arbetsmarknaden behöver vi investera i utbildning så att människor får den kunskap och kompetens som efterfrågas.

Ett Sverige och Skaraborg med fler i jobb, en bättre skola och väl fungerande omsorg tjänar vi alla på. Det är socialdemokratisk politik!

Monica Green, Skövde

Carina Ohlsson, Lidköping

Patrik Björck, Falköping

Ida Ekeroth, Mariestad

riksdagsledamöter (S) Skaraborg

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har lagt förslag på en budget med fokus på jobb, skola och omsorg. Offensiva satsningar med målet att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020, en bättre skola och en förstärkt omsorg om sjuka och äldre. Vi tar dessutom de första stegen för att komma till rätta med Alliansens orättvisa pensionärsskatt. Det är en politik som är bra för Sverige och den är bra för Skaraborg.

Moderaterna har i sitt budgetförslag fortsatt sänkta skatter som svar på alla Sveriges utmaningar. De borgerliga partiernas skattesänkarpolitik har testats förr, den fungerar inte och underkändes av väljarna.

Efter ett år av förnyelsearbete presenterade Moderaterna ”första jobbet-avdraget” för att bryta det ”nya utanförskapet”– i verkligheten ett sjätte jobbskatteavdrag med ett nytt namn. I Moderaternas Sverige ska de som tjänar minst ha lägre lön för att jobba mer, de med högst inkomster ska tjäna ännu mer för att jobba mer. Det är så deras skattesänkarlogik fungerar.

I sin budgetmotion föreslår Moderaterna stora besparingar i sjukvården, skolan och i kommunerna. Det samtidigt som vårdanställda går på knäna, skolresultaten sjunker och vi står mitt i den värsta flyktingkatastrofen i modern tid. Socialdemokratin är fortsatt garantin för ordning och reda i de offentliga finanserna, samtidigt som vi investerar i Sverige. Det gör vi eftersom vi har en orubblig tro på utbildningens kraft för att lyfta människan socialt, ekonomiskt och kulturellt. Så skapar vi ett bättre Sverige för alla.

Det är välkommet att Moderaterna nu till sist erkänner att arbetslösheten bland unga och utrikesfödda existerar. Vi är också glada över att Moderaterna nu delar vår slutsats att bristande gymnasiekompetens är en grundläggande orsak till problemet. Arbetslösheten är ojämnt fördelad i Sverige. Särskilt hög är den bland personer utan gymnasieutbildning eller personer med kort vistelsetid i Sverige. Därför investerar regeringen 1,3 miljarder i nya utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. För bättre matchning på arbetsmarknaden behöver vi investera i utbildning så att människor får den kunskap och kompetens som efterfrågas.

Ett Sverige och Skaraborg med fler i jobb, en bättre skola och väl fungerande omsorg tjänar vi alla på. Det är socialdemokratisk politik!

Monica Green, Skövde

Carina Ohlsson, Lidköping

Patrik Björck, Falköping

Ida Ekeroth, Mariestad

riksdagsledamöter (S) Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.