20 okt 2015 06:00

20 okt 2015 06:00

Skaraborgs sjukhus är välskött

SJUKVÅRDEN

Replik till ”Årsmodell 1945” (SLA 19/10).

Även om jag helst skulle vilja veta vem Årsmodell 1945 är innan jag ger ett officiellt svar på din insändare, väljer jag ändå att svara. Det är alltid trevligare att kommunicera med någon man vet namnet på. Men när insändaren så drastiskt vill privatisera Skaraborgs Sjukhus därför att han/hon inte är nöjd med vår personalpolitik och utpekar vår personalchef, känner jag mitt ansvar att svara.

Skaraborgs Sjukhus är ett välskött sjukhus som har god renommé hos invånarna. Dagligen hör jag positiva berättelser om gott bemötande och god vård. Det är ofta så att personer som fått stöd av sjukvården har en positiv bild. Personalen är sjukhusets största tillgång och gör verkligen sitt bästa efter givna förutsättningar. Skaraborgs Sjukhus har under de senaste åren upplevt en period då de ekonomiska resurserna krävt att både gasa och bromsa. Resursfördelningsmodellen av skattemedlen från Västra Götalandsregionen bygger på befolkningsutvecklingen. Skaraborg som ett mera glesbefolkat område har inte gynnats av detta. Denna modell är under utredning och kommer att förändras. Politiskt har vi också beslutat att vi vill ha kvar och utveckla våra fyra sjukhus. Att privatisera skulle inte enligt min uppfattning lösa sjukhusets personalproblem.

Det är idag i hela Sverige svårt att rekrytera sjuksköterskor. Vad gäller lönen följer sjukhuset Västra Götalandsregionens policy i stort. Sjukhuset tillämpar individuell lönesättning. Det är själva ingångslönen för en nyutbildad sjuksköterska som ligger runt 24 000 kronor. Ambitionen att öka antalet vårdplatser kräver rekrytering av flera sjuksköterskor. Det pågår också ett arbete med kompetensväxling som handlar om rätt arbetsuppgifter för rätt utbildning. Skaraborgs Sjukhus har flera yrkesgrupper anställda. Sjukskrivningstalen måste minska liksom ofrivilliga övertider. Arbetsmiljön är hela tiden i fokus.

I din insändare väljer du att enbart fokusera på personalen. En privatisering skulle också i högsta grad beröra patienterna. Du koncentrerar dig också särskilt på sjuksköterskor. Det finns inget totalt anställningsstopp för sjuksköterskor på Skaraborgs Sjukhus som du beskriver. I så fall skulle det inte vara möjligt att inbjuda sjuksköterskor från Spanien. Detta är inte konstigare än att samverka i projekt med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för att rekrytera utländska läkare. Personalchefen tillsammans med övriga sjukhusledningen redovisar denna vecka offentligt personalsituationen.

Även om jag helst skulle vilja veta vem Årsmodell 1945 är innan jag ger ett officiellt svar på din insändare, väljer jag ändå att svara. Det är alltid trevligare att kommunicera med någon man vet namnet på. Men när insändaren så drastiskt vill privatisera Skaraborgs Sjukhus därför att han/hon inte är nöjd med vår personalpolitik och utpekar vår personalchef, känner jag mitt ansvar att svara.

Skaraborgs Sjukhus är ett välskött sjukhus som har god renommé hos invånarna. Dagligen hör jag positiva berättelser om gott bemötande och god vård. Det är ofta så att personer som fått stöd av sjukvården har en positiv bild. Personalen är sjukhusets största tillgång och gör verkligen sitt bästa efter givna förutsättningar. Skaraborgs Sjukhus har under de senaste åren upplevt en period då de ekonomiska resurserna krävt att både gasa och bromsa. Resursfördelningsmodellen av skattemedlen från Västra Götalandsregionen bygger på befolkningsutvecklingen. Skaraborg som ett mera glesbefolkat område har inte gynnats av detta. Denna modell är under utredning och kommer att förändras. Politiskt har vi också beslutat att vi vill ha kvar och utveckla våra fyra sjukhus. Att privatisera skulle inte enligt min uppfattning lösa sjukhusets personalproblem.

Det är idag i hela Sverige svårt att rekrytera sjuksköterskor. Vad gäller lönen följer sjukhuset Västra Götalandsregionens policy i stort. Sjukhuset tillämpar individuell lönesättning. Det är själva ingångslönen för en nyutbildad sjuksköterska som ligger runt 24 000 kronor. Ambitionen att öka antalet vårdplatser kräver rekrytering av flera sjuksköterskor. Det pågår också ett arbete med kompetensväxling som handlar om rätt arbetsuppgifter för rätt utbildning. Skaraborgs Sjukhus har flera yrkesgrupper anställda. Sjukskrivningstalen måste minska liksom ofrivilliga övertider. Arbetsmiljön är hela tiden i fokus.

I din insändare väljer du att enbart fokusera på personalen. En privatisering skulle också i högsta grad beröra patienterna. Du koncentrerar dig också särskilt på sjuksköterskor. Det finns inget totalt anställningsstopp för sjuksköterskor på Skaraborgs Sjukhus som du beskriver. I så fall skulle det inte vara möjligt att inbjuda sjuksköterskor från Spanien. Detta är inte konstigare än att samverka i projekt med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för att rekrytera utländska läkare. Personalchefen tillsammans med övriga sjukhusledningen redovisar denna vecka offentligt personalsituationen.

  • Ulla-Britt Hagström (FP) ORDFÖRANDE FÖR STYRELSEN FÖR SKARABORGS SJUKHUS

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.