21 okt 2015 06:00

21 okt 2015 06:00

Gränsen för hyreshöjningar nådd

Debatt.:

Hyresnivå. Förra året vid den här tiden förberedde sig Hyresgästföreningens förhandlare för de hyresförhandlingar som stod för dörren.

Att förhandla hyrorna för landets tre miljoner hyresgäster är en av våra viktigaste uppgifter som organisation.

Våra argument då grundade sig på den låga inflationen och den rekordlåga räntan. Dessa faktorer påverkar bostadsbolagens ekonomi positivt genom att sänka deras kostnader. Bolagens förbättrade ekonomi, menade vi, borde leda till ytterst blygsamma krav på hyreshöjningar. I de flesta fall lyckades vi också få gehör för detta i förhandlingarna. Resultaten för 2015 innebar den lägsta genomsnittliga höjningen av hyran på nio år i vår region.

Det var då, men hur ser det ut idag? Inflationen är i princip oförändrad, det vill säga fortsatt väldigt låg. Riksbankens styrränta har dock sänkts ytterligare. För ett år sedan låg räntan på 0 procent. Nu ligger den på -0,35 procent. Det redan gynnsamma ekonomiska läget för regionens bostadsbolag har alltså blivit än mer gynnsamt.

Till detta ska läggas att det är oerhört lönsamt att bygga, äga och förvalta hyresfastigheter, framför allt på lång sikt. I Sverige har vi inte fri hyressättning utan ett system där hyrorna förhandlas mellan fastighetsägare och hyresgäster. Den modellen ger en stabil, förutsägbar och god avkastning till ägarna men också trygghet till hyresgästerna.

Hyresgästföreningen anser nu att gränsen är nådd. Det ekonomiska läget gör att det helt enkelt inte finns några motiv för att hyrorna ska höjas ytterligare. Istället vill vi att både privata och allmännyttiga fastighetsägare tar sitt samhällsansvar och kraftigt begränsar sina krav.

De överenskommelser om nästa års hyra som hittills slutits i Sverige bådar gott. Den genomsnittliga ökningen för de lägenheter som är färdigförhandlade ligger på cirka 0,25 procent. Det visar att många fastighetsägare insett det orimliga i att just nu yrka på höga höjningar.

När fastighetsägarna går igenom tuffa tider med höga räntor och ökade kostnader så påverkar det hyresförhandlingarna i allra högsta grad. När läget nu är det motsatta förväntar vi oss att det kommer hyresgästerna till del i form av mycket låga hyreshöjningar eller oförändrade hyror. Allt annat vore orimligt.

Lennart Derehag

ordförande, Hyresgästföreningen Bohus Älvsborg Skaraborg

Att förhandla hyrorna för landets tre miljoner hyresgäster är en av våra viktigaste uppgifter som organisation.

Våra argument då grundade sig på den låga inflationen och den rekordlåga räntan. Dessa faktorer påverkar bostadsbolagens ekonomi positivt genom att sänka deras kostnader. Bolagens förbättrade ekonomi, menade vi, borde leda till ytterst blygsamma krav på hyreshöjningar. I de flesta fall lyckades vi också få gehör för detta i förhandlingarna. Resultaten för 2015 innebar den lägsta genomsnittliga höjningen av hyran på nio år i vår region.

Det var då, men hur ser det ut idag? Inflationen är i princip oförändrad, det vill säga fortsatt väldigt låg. Riksbankens styrränta har dock sänkts ytterligare. För ett år sedan låg räntan på 0 procent. Nu ligger den på -0,35 procent. Det redan gynnsamma ekonomiska läget för regionens bostadsbolag har alltså blivit än mer gynnsamt.

Till detta ska läggas att det är oerhört lönsamt att bygga, äga och förvalta hyresfastigheter, framför allt på lång sikt. I Sverige har vi inte fri hyressättning utan ett system där hyrorna förhandlas mellan fastighetsägare och hyresgäster. Den modellen ger en stabil, förutsägbar och god avkastning till ägarna men också trygghet till hyresgästerna.

Hyresgästföreningen anser nu att gränsen är nådd. Det ekonomiska läget gör att det helt enkelt inte finns några motiv för att hyrorna ska höjas ytterligare. Istället vill vi att både privata och allmännyttiga fastighetsägare tar sitt samhällsansvar och kraftigt begränsar sina krav.

De överenskommelser om nästa års hyra som hittills slutits i Sverige bådar gott. Den genomsnittliga ökningen för de lägenheter som är färdigförhandlade ligger på cirka 0,25 procent. Det visar att många fastighetsägare insett det orimliga i att just nu yrka på höga höjningar.

När fastighetsägarna går igenom tuffa tider med höga räntor och ökade kostnader så påverkar det hyresförhandlingarna i allra högsta grad. När läget nu är det motsatta förväntar vi oss att det kommer hyresgästerna till del i form av mycket låga hyreshöjningar eller oförändrade hyror. Allt annat vore orimligt.

Lennart Derehag

ordförande, Hyresgästföreningen Bohus Älvsborg Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.