21 okt 2015 06:00

21 okt 2015 06:00

Låt oss få se en enkel modell

"Danellgropen”från 90-talet har planats ut till en öppen och ljus plats. Lite av ett torg i vårt kära samhälle, Skultorp.

Ett samhälle som växer med kraft och blir allt mer attraktivt som bostadsort, inte minst för unga barnfamiljer. Tack vare kraftfulla föreningar, entreprenörer och frivilliga insatser ökar vår trivsel.

Det är nu dags för ett samlat grepp om hur vi får ett trevligt framtida samhälle. Räcker dagens goda men lilla butik till? Kan det gamla kommunalhuset bli ett centrum för mer service? Kommer vi äldre att kunna flytta till attraktiva lägenheter när husen säljs? Finns det några framtidsvyer?

Skövde kommun har kompetent personal, som tillsammans med lokala intresseföreningar/invånare kan utreda frågorna! Låt inte ett gammalt bygglov från 90-talet blockera centrum med ett 4-3 våningars hyreskomplex . Vill vi bo i en fastighet med balkongerna mot norr och väster? Den "öppna” platsen med garagelängor mot ICA, får husfasader med små fönster och loftgångar. De möjliga balkongerna med blomlådor och solstunder för de boende uteblir.

Tänk till före beslut! Vi har väntat länge på byggnation, men behöver inte förhasta oss i processen! Låt oss Skultorpsbor få se en enkel modell över vad som är på gång!

Det vi gör nu kommer samhället att få leva med i minst 50 år.

Orolig intressent

Ett samhälle som växer med kraft och blir allt mer attraktivt som bostadsort, inte minst för unga barnfamiljer. Tack vare kraftfulla föreningar, entreprenörer och frivilliga insatser ökar vår trivsel.

Det är nu dags för ett samlat grepp om hur vi får ett trevligt framtida samhälle. Räcker dagens goda men lilla butik till? Kan det gamla kommunalhuset bli ett centrum för mer service? Kommer vi äldre att kunna flytta till attraktiva lägenheter när husen säljs? Finns det några framtidsvyer?

Skövde kommun har kompetent personal, som tillsammans med lokala intresseföreningar/invånare kan utreda frågorna! Låt inte ett gammalt bygglov från 90-talet blockera centrum med ett 4-3 våningars hyreskomplex . Vill vi bo i en fastighet med balkongerna mot norr och väster? Den "öppna” platsen med garagelängor mot ICA, får husfasader med små fönster och loftgångar. De möjliga balkongerna med blomlådor och solstunder för de boende uteblir.

Tänk till före beslut! Vi har väntat länge på byggnation, men behöver inte förhasta oss i processen! Låt oss Skultorpsbor få se en enkel modell över vad som är på gång!

Det vi gör nu kommer samhället att få leva med i minst 50 år.

Orolig intressent

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.