21 okt 2015 06:00

21 okt 2015 06:00

Utan Arla ingen mångfald

ARLA

Replik till Lena Karlsson i SLA den 17 oktober 2015.

Nej Lena Karlsson, vi talar inte för alla mjölkbönder. Men vi talar för oss själva och för många, många Arlabönder som tycker som vi gör!

Vi är väl medvetna om alla nya småmejerier och gårdsmejerier som dyker upp och det har vi absolut ingenting emot. Tvärtom, mångfald behövs! Men man ska också vara medveten om att utan Arla skulle många av dem inte finnas. Det är Arla som hämtar och tar ansvar för den mjölk som de små mejerierna inte kan sälja.

Du refererar till Arlas vinst 2013, så låt oss titta närmare på den; vinsten var 2 236 miljoner DKK (inte miljarder). Av den betalades 900 miljoner DKK ut till oss som en efterlikvid (efterbetalning), 323 miljoner avsattes på de individuella konton som varje Arlabonde har och resten avsattes till investeringar. Allt Arla tjänar går direkt och indirekt tillbaka till oss Arlabönder och det kooperativ vi tillsammans äger.

Vad gäller dina politiska slutsatser får de stå för Dig. Fakta kvarstår: på grund av politiska beslut (oavsett kulör) har vi alla svenska mjölkbönder merkostnader som markant försämrar vår konkurrenskraft.

Arbetsgivaravgift ska betalas på den lön som tas ut ur företaget oavsett företagsform och oavsett om det gäller anställda eller familjemedlemmar.

Det här blir vår slutreplik. Nu ska vi göra det vi är bäst på: ta hand om våra kossor och våra gårdar, hålla landskapet öppet och landsbygden levande och producera världens bästa mjölk.

Vänliga hälsningar från

Louise C-B Hellström, Stig Andersson, Anders Larsson

Nej Lena Karlsson, vi talar inte för alla mjölkbönder. Men vi talar för oss själva och för många, många Arlabönder som tycker som vi gör!

Vi är väl medvetna om alla nya småmejerier och gårdsmejerier som dyker upp och det har vi absolut ingenting emot. Tvärtom, mångfald behövs! Men man ska också vara medveten om att utan Arla skulle många av dem inte finnas. Det är Arla som hämtar och tar ansvar för den mjölk som de små mejerierna inte kan sälja.

Du refererar till Arlas vinst 2013, så låt oss titta närmare på den; vinsten var 2 236 miljoner DKK (inte miljarder). Av den betalades 900 miljoner DKK ut till oss som en efterlikvid (efterbetalning), 323 miljoner avsattes på de individuella konton som varje Arlabonde har och resten avsattes till investeringar. Allt Arla tjänar går direkt och indirekt tillbaka till oss Arlabönder och det kooperativ vi tillsammans äger.

Vad gäller dina politiska slutsatser får de stå för Dig. Fakta kvarstår: på grund av politiska beslut (oavsett kulör) har vi alla svenska mjölkbönder merkostnader som markant försämrar vår konkurrenskraft.

Arbetsgivaravgift ska betalas på den lön som tas ut ur företaget oavsett företagsform och oavsett om det gäller anställda eller familjemedlemmar.

Det här blir vår slutreplik. Nu ska vi göra det vi är bäst på: ta hand om våra kossor och våra gårdar, hålla landskapet öppet och landsbygden levande och producera världens bästa mjölk.

Vänliga hälsningar från

Louise C-B Hellström, Stig Andersson, Anders Larsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.