22 okt 2015 06:00

22 okt 2015 06:00

Äldreboende i Södra Ryd

SAKNAS

Skövdes största stadsdel saknar idag boende för äldre. Den Socialdemokratiska gruppen i vård- och omsorgsnämnden har därför lagt ett förslag om att bygga ett nytt äldreboende i centrala Ryd. Detta får gärna byggas med 6–8 våningar för att hålla nere exploaterings - och hyreskostnaderna.

Vi vill även att kontakt tas med Regionen i frågan om samlokalisering med den nya vårdcentral som kommer att byggas i Södra Ryd. Det skulle både underlätta för de äldre samt minska kostnaden för transporter.

S-gruppen i vård- och omsorgsnämnden

Skövdes största stadsdel saknar idag boende för äldre. Den Socialdemokratiska gruppen i vård- och omsorgsnämnden har därför lagt ett förslag om att bygga ett nytt äldreboende i centrala Ryd. Detta får gärna byggas med 6–8 våningar för att hålla nere exploaterings - och hyreskostnaderna.

Vi vill även att kontakt tas med Regionen i frågan om samlokalisering med den nya vårdcentral som kommer att byggas i Södra Ryd. Det skulle både underlätta för de äldre samt minska kostnaden för transporter.

S-gruppen i vård- och omsorgsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.