22 okt 2015 06:00

22 okt 2015 06:00

Flyktingsituationen är akut – dags att agera

Replik.:

Nästan en månad tog det att få svar på det öppna brev som ställdes till riksdagsledamoten Carina Ohlsson (S) om Skaraborgs utmaningar, med en rad aktuella jobb- och flyktingfrågor, trots att en akut situation råder. Hoppas inte detta är symptomatiskt för den svaga vänsterregeringens hantering av människor på flykt! Moderaterna däremot har fortsatt presentera konkreta förslag på hur Sverige och Skaraborg kan mer, angående den akuta flyktingsituationen och presenterat en budgetmotion som ger 37 000 fler jobb.

Allianspartierna tog initiativ till och bjöd in till helt nödvändiga breda samtal om akuta flyktingsituationen samt migrations- och integrationspolitiken, vilket nu är bra att de pågår. Sverige står inför många utmaningar, och läget är allvarligt. Det är dags för vänsterregeringen att ta ansvar och ge konkreta besked.

Ohlsson (S) fortsätter att kräva högre avgifter och skatter på jobb och tillväxt som skulle höja trösklar för unga människor och utrikes födda på väg in på arbetsmarknaden. Det nya utanförskapet kommer då att fortsätta växa. Det är inte ansvarsfullt. Vi kan bättre Ohlsson (S)! Stefan Löven (S) har nu sagt att alla förslag är välkomna, men det tycks inte gälla för Ohlsson (S)?

Ohlsson (S), jag ger chansen en gång till att svara på en rad konkreta frågor:

• Vill Socialdemokraterna införa tillfälliga uppehållstillstånd?

• Vill Socialdemokraterna skärpa försörjningskrav på anhöriginvandring?

• Vill Socialdemokraterna göra det tydligare att gå från bidrag till arbete?

• Vill Socialdemokraterna ändra den lokala ordningslagen för att göra det möjligt för kommuner att kunna förbjuda penninginsamling och organiserat tiggeri på utsatta platser, om man så önskar?

Moderaterna tar ansvar och har kommit med en rad konkreta besked, som t ex tillfälliga gränskontroller, införande av säkra länder-listor och tillfälliga uppehållstillstånd. Högre krav på aktivitet och utbildning, försörjningskrav på anhöriginvandring, fler resurser för att validera nyanländas kompetens och ökad jobbstimulans är förslag om hur vi vill möta de flyktingströmmar som nu når Sverige och Skaraborg.

Moderaterna har även presenterat flera jobb- och tillväxtsförslag. Vi vill bryta nya utanförskapet. Fler i arbete, lägre trösklar in på arbetsmarknaden, skattelättnader för jobb och leva på landsbygden. Hela 37 000 fler jobb jämfört med vänsterregeringens budget beräknas detta ge, visar underlag från Riksdagens utredningstjänst. Sverige och Skaraborg kan mer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Nästan en månad tog det att få svar på det öppna brev som ställdes till riksdagsledamoten Carina Ohlsson (S) om Skaraborgs utmaningar, med en rad aktuella jobb- och flyktingfrågor, trots att en akut situation råder. Hoppas inte detta är symptomatiskt för den svaga vänsterregeringens hantering av människor på flykt! Moderaterna däremot har fortsatt presentera konkreta förslag på hur Sverige och Skaraborg kan mer, angående den akuta flyktingsituationen och presenterat en budgetmotion som ger 37 000 fler jobb.

Allianspartierna tog initiativ till och bjöd in till helt nödvändiga breda samtal om akuta flyktingsituationen samt migrations- och integrationspolitiken, vilket nu är bra att de pågår. Sverige står inför många utmaningar, och läget är allvarligt. Det är dags för vänsterregeringen att ta ansvar och ge konkreta besked.

Ohlsson (S) fortsätter att kräva högre avgifter och skatter på jobb och tillväxt som skulle höja trösklar för unga människor och utrikes födda på väg in på arbetsmarknaden. Det nya utanförskapet kommer då att fortsätta växa. Det är inte ansvarsfullt. Vi kan bättre Ohlsson (S)! Stefan Löven (S) har nu sagt att alla förslag är välkomna, men det tycks inte gälla för Ohlsson (S)?

Ohlsson (S), jag ger chansen en gång till att svara på en rad konkreta frågor:

• Vill Socialdemokraterna införa tillfälliga uppehållstillstånd?

• Vill Socialdemokraterna skärpa försörjningskrav på anhöriginvandring?

• Vill Socialdemokraterna göra det tydligare att gå från bidrag till arbete?

• Vill Socialdemokraterna ändra den lokala ordningslagen för att göra det möjligt för kommuner att kunna förbjuda penninginsamling och organiserat tiggeri på utsatta platser, om man så önskar?

Moderaterna tar ansvar och har kommit med en rad konkreta besked, som t ex tillfälliga gränskontroller, införande av säkra länder-listor och tillfälliga uppehållstillstånd. Högre krav på aktivitet och utbildning, försörjningskrav på anhöriginvandring, fler resurser för att validera nyanländas kompetens och ökad jobbstimulans är förslag om hur vi vill möta de flyktingströmmar som nu når Sverige och Skaraborg.

Moderaterna har även presenterat flera jobb- och tillväxtsförslag. Vi vill bryta nya utanförskapet. Fler i arbete, lägre trösklar in på arbetsmarknaden, skattelättnader för jobb och leva på landsbygden. Hela 37 000 fler jobb jämfört med vänsterregeringens budget beräknas detta ge, visar underlag från Riksdagens utredningstjänst. Sverige och Skaraborg kan mer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.