22 okt 2015 06:00

22 okt 2015 06:00

Gör en syn innan ni beslutar

CEMENTA

Yttrande. Vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 26 oktober skall man fastställa fullmäktiges yttrande angående Cementas fortsatta brytning. Ett förslag från en gammal Våmbsbo: Gör en syn på platsen och bese nuvarande brott och de vackra ängar som kommer att försvinna om brytningen fortsätter.

Ni hade chansen när Miljödomstolen var här på sin syn men ingen utom Douglas Hjalmarsson från fullmäktige var närvarande. Min uppfattning är att ni inte vet vad det rör sig om, ni verkar inte vilja veta hur naturen och miljön påverkas.

Ni hänvisar till arbetstillfällen, men jag uppmanar er att kolla hur många som verkligen är anställda av Cementa. Vid ett tidigare fullmäktigemöte där det beslutades om yttrande nämndes att Cementa ger arbete åt 475 människor, vilket måste vara klart felaktigt. Enligt min uppfattning rör det sig om ett 30-tal personer.

Gammal Våmbsbo

Ni hade chansen när Miljödomstolen var här på sin syn men ingen utom Douglas Hjalmarsson från fullmäktige var närvarande. Min uppfattning är att ni inte vet vad det rör sig om, ni verkar inte vilja veta hur naturen och miljön påverkas.

Ni hänvisar till arbetstillfällen, men jag uppmanar er att kolla hur många som verkligen är anställda av Cementa. Vid ett tidigare fullmäktigemöte där det beslutades om yttrande nämndes att Cementa ger arbete åt 475 människor, vilket måste vara klart felaktigt. Enligt min uppfattning rör det sig om ett 30-tal personer.

Gammal Våmbsbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.