22 okt 2015 06:00

22 okt 2015 06:00

Gör inte partipolitik av flyktingfrågan

ENIGHET

Flyktingar från Syrien och Mellanöstern flyr från krig, inget annat. De vill komma till ett fredligt land.

Barnkonventionen har Migrationsverket lämnat för många, många år sedan. Den gäller bara på papperet. Jag möter verkligheten hela tiden och vet vilka upplevelser de har med sig.

Är dagens Europa med taggtrådsbegränsningar det Europa vi vill ha?

Nu kommer cirka 100 000 flyktingar varje år, ungefär samma som under Balkankrisen. Då klarade vi detta med politisk enighet. Det är oerhört viktigt att alla partier nu samlar sig och hittar en politisk lösning. Gör inte partipolitik av detta!

P-O Elfstrand

politiskt obunden

Flyktingar från Syrien och Mellanöstern flyr från krig, inget annat. De vill komma till ett fredligt land.

Barnkonventionen har Migrationsverket lämnat för många, många år sedan. Den gäller bara på papperet. Jag möter verkligheten hela tiden och vet vilka upplevelser de har med sig.

Är dagens Europa med taggtrådsbegränsningar det Europa vi vill ha?

Nu kommer cirka 100 000 flyktingar varje år, ungefär samma som under Balkankrisen. Då klarade vi detta med politisk enighet. Det är oerhört viktigt att alla partier nu samlar sig och hittar en politisk lösning. Gör inte partipolitik av detta!

P-O Elfstrand

politiskt obunden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.