22 okt 2015 06:01

22 okt 2015 06:01

Låt bli Livets brunn!

CENTRUM

I vår stad Skövde finns det inget heligt i jakten på byggbara platser, i Skövde skulle Eiffeltornet rivits bara för att ge staden utrymme att ”förtäta”.

Att tanken ens kommit upp att ta bort Livets brunn, det är ungefär som att ta bort Billingen, eller att riva Sankta Helenas kyrka, de få saker som gör Skövdes stadsbild.

Att man i vår stad vill göra om torget och försöka att få det hela lite mer publikt är helt okej. En permanent dansbana, permanenta gångstråk under plast/glastak, permanenta sittplatser under tak är också helt okej, tankar på att bygga en scen för musikevenemang är också helt okej, för allt detta bättrar på Skövdes image. Men att ta bort Livets brunn är inte okej, det visar bara på en intolerans och blindhet för konst som bara politiker i Skövde kan uppbåda.

Man trodde ju att man i vår stad kommit bort från 1960/70-talens rivningsraseri och att äntligen har våra politiker och tjänstemän vuxit upp, men ack vad man bedrog sig. Modeparkeringen med kiosk är borta för att förtätningen ska ske, de gröna ytorna vid Erik Uggla och gamla tinget försvinner, Karstorp äts upp av bostäder och man naggar på Boulogner.

För en gångs skull tycker jag att vi ska skicka våra politiker på studieresa till New York, London, Paris eller Madrid så att de fattar vikten av att ha gröna ytor i en stad. Så att de förstår att städer som växer behöver sin gamla stadskärna och expansionen sker runt denna, inte i! Om Skövde vill nå 60–70 000 invånare så behöver kommunen bygga en infrastruktur som klarar detta och inte fördärva vår skyline eller de saker som gör Skövde till den vackra stad det är. Bygg gärna om torget men låt bli vårt Livets brunn!

Mikael ”Liberal” Ohlsson

Att tanken ens kommit upp att ta bort Livets brunn, det är ungefär som att ta bort Billingen, eller att riva Sankta Helenas kyrka, de få saker som gör Skövdes stadsbild.

Att man i vår stad vill göra om torget och försöka att få det hela lite mer publikt är helt okej. En permanent dansbana, permanenta gångstråk under plast/glastak, permanenta sittplatser under tak är också helt okej, tankar på att bygga en scen för musikevenemang är också helt okej, för allt detta bättrar på Skövdes image. Men att ta bort Livets brunn är inte okej, det visar bara på en intolerans och blindhet för konst som bara politiker i Skövde kan uppbåda.

Man trodde ju att man i vår stad kommit bort från 1960/70-talens rivningsraseri och att äntligen har våra politiker och tjänstemän vuxit upp, men ack vad man bedrog sig. Modeparkeringen med kiosk är borta för att förtätningen ska ske, de gröna ytorna vid Erik Uggla och gamla tinget försvinner, Karstorp äts upp av bostäder och man naggar på Boulogner.

För en gångs skull tycker jag att vi ska skicka våra politiker på studieresa till New York, London, Paris eller Madrid så att de fattar vikten av att ha gröna ytor i en stad. Så att de förstår att städer som växer behöver sin gamla stadskärna och expansionen sker runt denna, inte i! Om Skövde vill nå 60–70 000 invånare så behöver kommunen bygga en infrastruktur som klarar detta och inte fördärva vår skyline eller de saker som gör Skövde till den vackra stad det är. Bygg gärna om torget men låt bli vårt Livets brunn!

Mikael ”Liberal” Ohlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.