22 okt 2015 06:00

22 okt 2015 06:00

Satsa inte pengar på en utopi!

KOMMUNIKATIONER

Höghastighetståg. Hej framtidsplanerare i Skövde! Ett förslag angående framtida kommunikationer i och omkring Skövde.

Vissa framtidsförståsigpåare har väckt tanken på höghastighetståg. Kommuner och regioner är inbjudna att satsa pengar i denna utopi.

Lokala skattemedel skall inte satsas i dylika projekt. Tänkta 150 miljarder är och förblir utopi. Det kommer inte att stanna vid detta! Drift och underhåll kommer att bli avsevärda. Vi skall inte låta stressen styra över en förkortad resväg med 1/2 timme hit och dit.

För lokal del i Skövde: Förbered i stället för ett 3:e och 4:e spår av järnvägen. Börja med att kontakta Banverket och lämna förslag på ombyggnaden av Hentorpstunneln under järnvägen. Det kommer att behövas mark för detta! Omprioriteringar i stor skala.

Om mina tankar blir verkliga – ja, den som lever får se.

Tommy Nordén

Vissa framtidsförståsigpåare har väckt tanken på höghastighetståg. Kommuner och regioner är inbjudna att satsa pengar i denna utopi.

Lokala skattemedel skall inte satsas i dylika projekt. Tänkta 150 miljarder är och förblir utopi. Det kommer inte att stanna vid detta! Drift och underhåll kommer att bli avsevärda. Vi skall inte låta stressen styra över en förkortad resväg med 1/2 timme hit och dit.

För lokal del i Skövde: Förbered i stället för ett 3:e och 4:e spår av järnvägen. Börja med att kontakta Banverket och lämna förslag på ombyggnaden av Hentorpstunneln under järnvägen. Det kommer att behövas mark för detta! Omprioriteringar i stor skala.

Om mina tankar blir verkliga – ja, den som lever får se.

Tommy Nordén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.