23 okt 2015 06:00

23 okt 2015 06:00

Det är nu Sverige börjat agera

FLYKTINGFRÅGAN

Replik. Jag blir lite förvånad när jag läser Cecilia Widegrens replik i SLA den 22/10. Det är ju sedan Stefan Löfven blev statsminister som Sverige börjat agera i flyktingfrågan. Det är nu vi tagit internationella initiativ för att få ett fördelat ansvar inom EU. Det är nu Sverige agerat och lyft frågan i FN-sammanhang. Flyktingfrågan är ju en gränsöverskridande fråga i många hänseenden. Alla länder måste ta sitt ansvar och hjälpa människor som flyr från krig och förföljelse.

Sedan har vi också att lösa situationen nationellt. I samma nummer av SLA skriver Per-Olof Elfstrand ”Gör inte partipolitik av flyktingfrågan” och hänvisar till den politiska enighet som gjorde att vi kunde lösa situationen under Balkankrisen då också väldigt många flyktingar kom till Sverige.

Just nu pågår samtal mellan partier i riksdagen. Ambitionen är att hitta breda politiska lösningar. Tyvärr har vi en politisk situation, inte minst efter upphävandet av Decemberöverenskommelsen, där förtroendet mellan partierna vad det gäller att hålla ingångna avtal är rubbat. Detta underlättar inte breda överenskommelser idag.

Min förhoppning är att vi ska kunna hitta en bred politisk lösning. Regeringen har tagit initiativ. Dagens situation är allvarlig och vi måste hitta såväl snabba som långsiktiga lösningar. Frågan är för allvarlig och stor för att den ska användas till att dra kortsiktiga politiska poäng.

Carina Ohlsson

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Sedan har vi också att lösa situationen nationellt. I samma nummer av SLA skriver Per-Olof Elfstrand ”Gör inte partipolitik av flyktingfrågan” och hänvisar till den politiska enighet som gjorde att vi kunde lösa situationen under Balkankrisen då också väldigt många flyktingar kom till Sverige.

Just nu pågår samtal mellan partier i riksdagen. Ambitionen är att hitta breda politiska lösningar. Tyvärr har vi en politisk situation, inte minst efter upphävandet av Decemberöverenskommelsen, där förtroendet mellan partierna vad det gäller att hålla ingångna avtal är rubbat. Detta underlättar inte breda överenskommelser idag.

Min förhoppning är att vi ska kunna hitta en bred politisk lösning. Regeringen har tagit initiativ. Dagens situation är allvarlig och vi måste hitta såväl snabba som långsiktiga lösningar. Frågan är för allvarlig och stor för att den ska användas till att dra kortsiktiga politiska poäng.

Carina Ohlsson

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.