23 okt 2015 06:00

23 okt 2015 06:00

Dina ord är som ett slag i ansiktet

REPLIK

Först måste jag påpeka för Leif Norén som tycker att vi har det bra i Sverige och kan ta hand om alla de som kommer, att du inte kan leva i verkligheten.

Dina ord är som ett slag i ansiktet på de fattiga i Sverige i dag, t.ex. sjukpensionärer som lider av ständig stress på grund av fattigdom och sjukdom därtill. Får vända på varenda krona, som inte har råd att göra det man i allmänhet har råd att göra. Vad beror detta på? Jo, sjukpensionären betalar högre skatt, till och med mer än ålderspensionärer (Alliansen ordnade detta). Därtill beräknas sjukersättningen efter prisbasbeloppet och följer därmed inte löneutveckling och den ökade prisutvecklingen.

Det skiljer flera tusen kronor per år som en löntagare på samma inkomstnivå som en sjukpensionär får mer i plånboken, vilket också innebär att den sjuke finansierar flyktingmottagandet mer än löntagaren på samma inkomstnivå.

I verkligheten

Det går an att säga så, när man kan hälsa på sina nära och kära oavsett reseavstånd utan att behöva tänka på kostnader. När man kan äta utan att tänka på vad det kostar. En del kan inte hämta ut sina mediciner. Ett frisörbesök bör väl ändå ingå i vad som borde ingå i var människas rättighet att kunna vårda sitt yttre genom en klippning. Kan tala om att priset på frisörbesöket ökade mer än sjukersättningen, därtill kommer andra prishöjningar. Nej, först måste man rätta till ekonomin för de redan utsatta i Sverige så de också kan säga att vi har det bra i Sverige och har en bra ekonomi som ger alla ett värdigt liv.

Till Torbjörn Bergman (M) vill jag säga att det var under Alliansens styre som permanenta uppehållstillstånd kom till utan någon reaktion från Moderaterna på att ta bort detta fast situationen var ohållbar redan då.

Till er båda: Sverige måste stoppa invandringen nu och reda ut situationen med katastroflägen inom flertal områden. Människor far illa, ja till och med dör, för att samhällssystemet inte räcker till. Det är väl ändå inte meningen att vi ska byta ut liv mot liv. Sverige behöver inte skämmas, vi har tagit vårt ansvar för flera år framöver i jämförelse med andra länder när det gäller flyktingmottagandet. Om det finns pengar kvar; satsa på hjälp i närområden så inte dessa farliga resor görs.

Dina ord är som ett slag i ansiktet på de fattiga i Sverige i dag, t.ex. sjukpensionärer som lider av ständig stress på grund av fattigdom och sjukdom därtill. Får vända på varenda krona, som inte har råd att göra det man i allmänhet har råd att göra. Vad beror detta på? Jo, sjukpensionären betalar högre skatt, till och med mer än ålderspensionärer (Alliansen ordnade detta). Därtill beräknas sjukersättningen efter prisbasbeloppet och följer därmed inte löneutveckling och den ökade prisutvecklingen.

Det skiljer flera tusen kronor per år som en löntagare på samma inkomstnivå som en sjukpensionär får mer i plånboken, vilket också innebär att den sjuke finansierar flyktingmottagandet mer än löntagaren på samma inkomstnivå.

I verkligheten

Det går an att säga så, när man kan hälsa på sina nära och kära oavsett reseavstånd utan att behöva tänka på kostnader. När man kan äta utan att tänka på vad det kostar. En del kan inte hämta ut sina mediciner. Ett frisörbesök bör väl ändå ingå i vad som borde ingå i var människas rättighet att kunna vårda sitt yttre genom en klippning. Kan tala om att priset på frisörbesöket ökade mer än sjukersättningen, därtill kommer andra prishöjningar. Nej, först måste man rätta till ekonomin för de redan utsatta i Sverige så de också kan säga att vi har det bra i Sverige och har en bra ekonomi som ger alla ett värdigt liv.

Till Torbjörn Bergman (M) vill jag säga att det var under Alliansens styre som permanenta uppehållstillstånd kom till utan någon reaktion från Moderaterna på att ta bort detta fast situationen var ohållbar redan då.

Till er båda: Sverige måste stoppa invandringen nu och reda ut situationen med katastroflägen inom flertal områden. Människor far illa, ja till och med dör, för att samhällssystemet inte räcker till. Det är väl ändå inte meningen att vi ska byta ut liv mot liv. Sverige behöver inte skämmas, vi har tagit vårt ansvar för flera år framöver i jämförelse med andra länder när det gäller flyktingmottagandet. Om det finns pengar kvar; satsa på hjälp i närområden så inte dessa farliga resor görs.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.