23 okt 2015 06:00

23 okt 2015 06:00

Sluta dränka fler människor!

FLYKTINGAR

Replik. Till Leif Norén och Anders Johansson med flera.

LN delar professor Sir Paul Colliers uppfattning om att flyktingar lockas hit över Medelhavet och anser liksom jag att det ansvaret är politiskt. Tack Leif!

Det står i bjärt kontrast mot AJ:s m.m. kritik att människor inte flyr till oss utan främst flyr från krig. Jag rekommenderar Colliers bok Exodus och artikel i The Spectator för ökad insikt om varför AJ har fel och LN rätt i den sakfrågan.

Folkgruppens storlek här i Sverige och våra rika förmåner lockar de rikaste bland flyktingarna mot döden på havet, säger forskning. Det är de tre faktorer som driver migrationen.

Storyn att de ”främst flyr från krig” hit är Stefan Löfvens ovetenskapliga narrspel. En bekväm någon-annan-ism, som ursäkt för att regeringen inget gör trots att de helt och hållet har saken i sin hand. Moderater bör ej gå emot vetenskap för att styrka en bedräglig bild.

Jag vill istället visa på den, med Sir Colliers ord, ”djupt omoraliska och dåraktiga lockande politik”som Stefan Löfven bedriver. Han hotade nyligen kollegorna i EU med att stoppa mottagandet av kvotflyktingar. Det fåtalet flygs tryggt hit med reguljärflyg efter noggrann utredning och urval.

Självfallet borde regeringen istället ta tag i sitt eget ansvar och minska den okontrollerade stora ström som reser farligt. Sluta dränka fler människor än Estonia varje år!

Det står i regeringsformen att regeringen styr riket. Men Stefan Löfven är en passiv symbolpolitiker som knappt kan tala begripligt än mindre leda landet.

Byt regering.

LN tecknar bilden av att endast empatiska och varma människor kommer hit. Samtidigt ber han om bevis för allmänt kända problem på asylboenden och ökande skatter. Källor finns, men LN bör bevisa egna påståenden först. LN bör leva som LN lär.

Krigsförbrytare, kriminella och svårt traumatiserade finns naturligtvis i asylströmmen.

Hur vet då LN att var och en som kommer är empatisk, varm och lämpad för arbete i vård och omsorg?

Tillåt oss tvivla.

Torbjörn Bergman (M)

LN delar professor Sir Paul Colliers uppfattning om att flyktingar lockas hit över Medelhavet och anser liksom jag att det ansvaret är politiskt. Tack Leif!

Det står i bjärt kontrast mot AJ:s m.m. kritik att människor inte flyr till oss utan främst flyr från krig. Jag rekommenderar Colliers bok Exodus och artikel i The Spectator för ökad insikt om varför AJ har fel och LN rätt i den sakfrågan.

Folkgruppens storlek här i Sverige och våra rika förmåner lockar de rikaste bland flyktingarna mot döden på havet, säger forskning. Det är de tre faktorer som driver migrationen.

Storyn att de ”främst flyr från krig” hit är Stefan Löfvens ovetenskapliga narrspel. En bekväm någon-annan-ism, som ursäkt för att regeringen inget gör trots att de helt och hållet har saken i sin hand. Moderater bör ej gå emot vetenskap för att styrka en bedräglig bild.

Jag vill istället visa på den, med Sir Colliers ord, ”djupt omoraliska och dåraktiga lockande politik”som Stefan Löfven bedriver. Han hotade nyligen kollegorna i EU med att stoppa mottagandet av kvotflyktingar. Det fåtalet flygs tryggt hit med reguljärflyg efter noggrann utredning och urval.

Självfallet borde regeringen istället ta tag i sitt eget ansvar och minska den okontrollerade stora ström som reser farligt. Sluta dränka fler människor än Estonia varje år!

Det står i regeringsformen att regeringen styr riket. Men Stefan Löfven är en passiv symbolpolitiker som knappt kan tala begripligt än mindre leda landet.

Byt regering.

LN tecknar bilden av att endast empatiska och varma människor kommer hit. Samtidigt ber han om bevis för allmänt kända problem på asylboenden och ökande skatter. Källor finns, men LN bör bevisa egna påståenden först. LN bör leva som LN lär.

Krigsförbrytare, kriminella och svårt traumatiserade finns naturligtvis i asylströmmen.

Hur vet då LN att var och en som kommer är empatisk, varm och lämpad för arbete i vård och omsorg?

Tillåt oss tvivla.

Torbjörn Bergman (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.