24 okt 2015 06:01

24 okt 2015 06:01

Mänskliga rättigheter gäller för alla

FLYKTINGAR

Replik till ”I verkligheten” och Torbjörn Bergman (SLA 23/10).

En dag som denna efter vansinnesdådet i Trollhättan, känner jag inte för att gå in i någon polemik, att ställa grupper mot varandra. Jag har erfarenhet av hur det är att leva som sjukpensionär, då jag har det i min närhet och jag vet att livet då inte är någon dans på rosor. Naturligtvis finns det grupper i Sverige som har det svårt och jag värnar om alla dessa människor. Det borde ha framgått ”mellan raderna” i det jag skrivit i tidigare inlägg. När jag skriver att vi har det bra i Sverige så menar jag generellt som nation. De grupper som har det svårt skulle inte behöva ha det så om de mer välbärgade hade viljan att hjälpa till, visa solidaritet till sina medmänniskor. Det finns pengar både till utsatta svenskar och till flyktingar om vi fördelar pengarna mer rättvist. Jag har aldrig menat att Sverige kan ta emot alla, det måste fördelas inom EU.

Tyvärr ser vi idag en polarisering, ett hårt samhällsklimat, vilket dådet i Trollhättan är ett tecken på. Minoriteter och migranter utpekas som ett problem och det finns människor som triggas av detta och kan utföra vansinnesdåd. Politiker, media och alla medborgare i vårt samhälle har nu ett ansvar för att detta inte eskalerar, debatten om flyktingar har skruvats upp och vi måste förstå att det kan få förödande följder. Vi har på senaste tiden sett hur flera flyktingförläggningar har satts i brand och det är rena turen att människor inte har brunnit inne.

Krigsdrabbade och förföljda människor har rätt att söka asyl enligt FN- konventionen och jag tror inte att någon av oss skulle vilja vara i deras situation. Nu råkar vi ha den turen att inte vara födda i t.ex. Syrien eller Afghanistan. Var vi är födda ska inte vara avgörande för hur vi behandlas, mänskliga rättigheter och lika värde gäller för hela jordklotet, inte bara för oss som lever i fred. Vi pratar om en global värld, då kan det inte bara gälla ekonomi utan också mänsklig humanitet. Europa måste ta sitt ansvar och ta emot flyktingar och faktiskt också USA som är orsaken till mycket av problemen i Mellanöstern, där instabilitet har gett utrymme för grupper som bl.a. Al-Qaida och IS.

Till Torbjörn Bergman vill jag säga: jag hade avslutat mitt meningsutbyte med dig. Men du ska få en sista replik. Du ska ha tack för att du har bättrat på mitt tålamod, och fastän jag inte håller med dig så kan jag känna medkänsla för dig!

Leif Norén

En dag som denna efter vansinnesdådet i Trollhättan, känner jag inte för att gå in i någon polemik, att ställa grupper mot varandra. Jag har erfarenhet av hur det är att leva som sjukpensionär, då jag har det i min närhet och jag vet att livet då inte är någon dans på rosor. Naturligtvis finns det grupper i Sverige som har det svårt och jag värnar om alla dessa människor. Det borde ha framgått ”mellan raderna” i det jag skrivit i tidigare inlägg. När jag skriver att vi har det bra i Sverige så menar jag generellt som nation. De grupper som har det svårt skulle inte behöva ha det så om de mer välbärgade hade viljan att hjälpa till, visa solidaritet till sina medmänniskor. Det finns pengar både till utsatta svenskar och till flyktingar om vi fördelar pengarna mer rättvist. Jag har aldrig menat att Sverige kan ta emot alla, det måste fördelas inom EU.

Tyvärr ser vi idag en polarisering, ett hårt samhällsklimat, vilket dådet i Trollhättan är ett tecken på. Minoriteter och migranter utpekas som ett problem och det finns människor som triggas av detta och kan utföra vansinnesdåd. Politiker, media och alla medborgare i vårt samhälle har nu ett ansvar för att detta inte eskalerar, debatten om flyktingar har skruvats upp och vi måste förstå att det kan få förödande följder. Vi har på senaste tiden sett hur flera flyktingförläggningar har satts i brand och det är rena turen att människor inte har brunnit inne.

Krigsdrabbade och förföljda människor har rätt att söka asyl enligt FN- konventionen och jag tror inte att någon av oss skulle vilja vara i deras situation. Nu råkar vi ha den turen att inte vara födda i t.ex. Syrien eller Afghanistan. Var vi är födda ska inte vara avgörande för hur vi behandlas, mänskliga rättigheter och lika värde gäller för hela jordklotet, inte bara för oss som lever i fred. Vi pratar om en global värld, då kan det inte bara gälla ekonomi utan också mänsklig humanitet. Europa måste ta sitt ansvar och ta emot flyktingar och faktiskt också USA som är orsaken till mycket av problemen i Mellanöstern, där instabilitet har gett utrymme för grupper som bl.a. Al-Qaida och IS.

Till Torbjörn Bergman vill jag säga: jag hade avslutat mitt meningsutbyte med dig. Men du ska få en sista replik. Du ska ha tack för att du har bättrat på mitt tålamod, och fastän jag inte håller med dig så kan jag känna medkänsla för dig!

Leif Norén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.