26 okt 2015 06:00

26 okt 2015 06:00

Ge Sveriges bönder bättre konkurrenskraft

Debatt:

På moderatstämman i Karlstad visade tydligt Moderaterna vad vi vill med svenskt lantbruk och landsbygd. Flera av besluten kom som förslag från oss i Skaraborg och de bifölls på stämman.

En av de viktigaste punkterna är att vi aktivt ska se över alla skatter och regler för att stärka konkurrenskraften och öka den svenska matproduktionen, svenskt lantbruk måste få samma konkurrensvillkor som sina konkurrenter i Europa. Dessutom måste Sverige sluta med att tolka regler annorlunda än andra europeiska länder. Sverige ska även ta fram en tydlig handlingsplan för hur vi kan öka svensk livsmedelsproduktion samt öka matexporten.

Det är positivt att det var en så stor enighet på stämman i dessa frågor. Extra glädjande är att man också har lyssnat på oss skaraborgare. Svenskt jordbruk har idag regler som försvårar för oss att vara konkurrenskraftiga. För att kunna öka vår egen export måste vi se till att vår lantbruksnäring får konkurrensvillkor som gör att vi kan hävda oss på en internationell marknad. Vi måste precis som våra grannländer i Europa arbeta för en ökad export av livsmedel. Därför behöver vi vara öppna för att se över regelverket och skatter så att den svenska matproduktionen kan öka och skapa tillväxt på den svenska landsbygden. I Sverige är varannan tugga som vi äter importerad, vilket är ett tecken på att något är fel givet vilka förutsättningar vi har. Det borde finnas goda möjligheter att öka vår självförsörjningsgrad för livsmedel, i synnerhet då vi har så hög kvalité i vår livsmedelsproduktion.

Vi ska även arbeta för att minska och underlätta myndighetskontakter, minska byråkratin och sänka kostnader och avgifter till det offentliga. Det här är något som kommer att gynna svenska bönder och den svenska matproduktionen. Även beteskravet måste tas bort då det är bättre att varje lantbrukare själv kan avgöra när det är bäst för korna att gå ut på bete, idag styrs detta av politiska beslut. Moderaterna är övertygade om att detta sköts bättre av lantbrukarna själva.

Ger vi våra svenska lantbrukare och djurhållare rätt förutsättningar har Sverige stora möjligheter att hävda sig bra i den internationella konkurrensen. Moderaternas nya beslut är ett stort steg på vägen för att det ska bli verklighet.

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot och lantbrukare

Skaraborg

På moderatstämman i Karlstad visade tydligt Moderaterna vad vi vill med svenskt lantbruk och landsbygd. Flera av besluten kom som förslag från oss i Skaraborg och de bifölls på stämman.

En av de viktigaste punkterna är att vi aktivt ska se över alla skatter och regler för att stärka konkurrenskraften och öka den svenska matproduktionen, svenskt lantbruk måste få samma konkurrensvillkor som sina konkurrenter i Europa. Dessutom måste Sverige sluta med att tolka regler annorlunda än andra europeiska länder. Sverige ska även ta fram en tydlig handlingsplan för hur vi kan öka svensk livsmedelsproduktion samt öka matexporten.

Det är positivt att det var en så stor enighet på stämman i dessa frågor. Extra glädjande är att man också har lyssnat på oss skaraborgare. Svenskt jordbruk har idag regler som försvårar för oss att vara konkurrenskraftiga. För att kunna öka vår egen export måste vi se till att vår lantbruksnäring får konkurrensvillkor som gör att vi kan hävda oss på en internationell marknad. Vi måste precis som våra grannländer i Europa arbeta för en ökad export av livsmedel. Därför behöver vi vara öppna för att se över regelverket och skatter så att den svenska matproduktionen kan öka och skapa tillväxt på den svenska landsbygden. I Sverige är varannan tugga som vi äter importerad, vilket är ett tecken på att något är fel givet vilka förutsättningar vi har. Det borde finnas goda möjligheter att öka vår självförsörjningsgrad för livsmedel, i synnerhet då vi har så hög kvalité i vår livsmedelsproduktion.

Vi ska även arbeta för att minska och underlätta myndighetskontakter, minska byråkratin och sänka kostnader och avgifter till det offentliga. Det här är något som kommer att gynna svenska bönder och den svenska matproduktionen. Även beteskravet måste tas bort då det är bättre att varje lantbrukare själv kan avgöra när det är bäst för korna att gå ut på bete, idag styrs detta av politiska beslut. Moderaterna är övertygade om att detta sköts bättre av lantbrukarna själva.

Ger vi våra svenska lantbrukare och djurhållare rätt förutsättningar har Sverige stora möjligheter att hävda sig bra i den internationella konkurrensen. Moderaternas nya beslut är ett stort steg på vägen för att det ska bli verklighet.

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot och lantbrukare

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.