26 okt 2015 06:01

26 okt 2015 06:01

Skänka broddar – en ren vinst

HALKOLYCKOR

Sommaren har passerat och vi nalkas vintern med stormsteg. När den första snön och halkan slår till kan vi varje år läsa i SLA, att nu har Skaraborgs sjukhus varit tvungna att skjuta upp inplanerade operationer, för att i stället ta emot och ge plats för alla akuta arm- och benbrott (halkskador) och det är i huvudsak vi äldre som anländer till akuten. Vi tar då p.g.a. olycksfallet i anspråk stora personella och ekonomiska resurser, som skulle kunna användas på ett bättre sätt inom vården.

Det gäller att förebygga halkolyckorna. Vårt förslag, som vi lämnat till Skövde kommun, är att tänka efter före genom att kommunen kostnadsfritt förser pensionärer, som så önskar med halkskydd s.k. broddar. Det kommer sannolikt att eliminera en del onödiga halkolycksfall och därmed minska trycket på vården. Kostnaden för broddar blir minimal jämfört med vårdkostnaderna och det ökade tryck på hemtjänsten som naturligt nog uppstår.

Med förhoppning om bättre fotfäste och fler seniorgrupper som tycker som vi och jobbar för vårt förslag.

Socialdemokraterna i Skövde

Seniorutskottet

Ulla Lundgren

Sommaren har passerat och vi nalkas vintern med stormsteg. När den första snön och halkan slår till kan vi varje år läsa i SLA, att nu har Skaraborgs sjukhus varit tvungna att skjuta upp inplanerade operationer, för att i stället ta emot och ge plats för alla akuta arm- och benbrott (halkskador) och det är i huvudsak vi äldre som anländer till akuten. Vi tar då p.g.a. olycksfallet i anspråk stora personella och ekonomiska resurser, som skulle kunna användas på ett bättre sätt inom vården.

Det gäller att förebygga halkolyckorna. Vårt förslag, som vi lämnat till Skövde kommun, är att tänka efter före genom att kommunen kostnadsfritt förser pensionärer, som så önskar med halkskydd s.k. broddar. Det kommer sannolikt att eliminera en del onödiga halkolycksfall och därmed minska trycket på vården. Kostnaden för broddar blir minimal jämfört med vårdkostnaderna och det ökade tryck på hemtjänsten som naturligt nog uppstår.

Med förhoppning om bättre fotfäste och fler seniorgrupper som tycker som vi och jobbar för vårt förslag.

Socialdemokraterna i Skövde

Seniorutskottet

Ulla Lundgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.