26 okt 2015 06:00

26 okt 2015 06:00

Var ska detta sluta?

FLYKTINGAR

Kostnader. Den senaste bedömningen från Migrationsverket rörande den pågående migrantkrisen är att den nästkommande år kan komma att leda till merkostnader på upp till 90 miljarder för staten.

Man ska vara observant och notera att dessa kostnader enbart berör Migrationsverkets verksamhet, ingenting annat.

Där finns inga kostnader för de 460 000 bostäder som Boverket bedömde att vi behövde, före migrantkrisen. Där finns inga kostnader för den utökning av vård, skola, omsorg och infrastruktur som krävs för alla dessa människor. För att inte tala om försörjningen av de människor som inte kommer i arbete.

Kostnaderna för Boverkets gamla prognos är minst 500 miljarder. Nu kommer det 5–8 gånger så många människor, vilket innebär 2 500–4 000 miljarder, enbart i kostnader för bostäder. Vad resten kostar kan man bara gissa sig till, men det torde handla om ytterligare ett antal tusen miljarder.

Hur ska regeringen lösa detta? Vi har inte fått något svar på det. Och regeringen har heller inte redovisat någon plan för hanteringen av migrantkatastrofen framåt i tiden. Man kan med fog fråga sig var detta ska sluta.

Stefan Hallberg

vice ordförande

Sverigedemokraterna Karlsborg

Man ska vara observant och notera att dessa kostnader enbart berör Migrationsverkets verksamhet, ingenting annat.

Där finns inga kostnader för de 460 000 bostäder som Boverket bedömde att vi behövde, före migrantkrisen. Där finns inga kostnader för den utökning av vård, skola, omsorg och infrastruktur som krävs för alla dessa människor. För att inte tala om försörjningen av de människor som inte kommer i arbete.

Kostnaderna för Boverkets gamla prognos är minst 500 miljarder. Nu kommer det 5–8 gånger så många människor, vilket innebär 2 500–4 000 miljarder, enbart i kostnader för bostäder. Vad resten kostar kan man bara gissa sig till, men det torde handla om ytterligare ett antal tusen miljarder.

Hur ska regeringen lösa detta? Vi har inte fått något svar på det. Och regeringen har heller inte redovisat någon plan för hanteringen av migrantkatastrofen framåt i tiden. Man kan med fog fråga sig var detta ska sluta.

Stefan Hallberg

vice ordförande

Sverigedemokraterna Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.