28 okt 2015 06:00

28 okt 2015 06:00

En enig nämnd tog beslutet

BOSTADSBYGGANDE

Jag fick ett telefonsamtal under lördagen från en person som läst SLA som undrade om det är jag som är vice ordförande i Skövdes byggnadsnämnd. Var det jag och byggnadsnämnden som beviljade bygglov till att bygga bostäder vid kommunalhusplatsen i Skultorp? Svar: Ja och det var en enig nämnd som tog beslutet 22/10. Magnus Hammar Borsch, ordförande i BN (granne till projektet) deltog inte i beslutet.

Jag är också ordförande i Skövde Södra Socialdemokratiska förening och där har vi haft medlemsmöte och diskuterat frågan. Generellt har det varit positiva omdömen gällande byggnationen.

Som jag sagt tidigare, de jag har riktigt dåligt samvete över och de jag vill göra mycket mer för är de som inte har en bostad. Det är akut bostadsbrist i Skövde idag! Skövdebostäder har 23 000 personer som står i deras bostadskö för närvarande, varav 13 000 är under 29 år. Varje månad växer nu kön med 600 intressenter.

Det är inte Skövdebostäder som ska bygga i Skultorp utan en privat entreprenör. Ni som tror att jag bara vill att det ska vara Skövdes kommunala bostadsbolag Skövdebostäder som bygger och förvaltar hyresrätter har här exempel på att så inte är fallet. Problemet är att de privata byggarna oftast lyst med sin frånvaro då det handlat om just hyresrätter. Däremot vidhåller jag att det varit mycket bättre om Skövdebostäders 17-procentsgräns gällande del av bostadsbestånd tagits bort och formuleringen i ägardirektivet om att bolaget aktivt ska arbeta för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter inte blivit till.

Robert Ciabatti (S)

vice ordförande i Byggnadsnämnden

Jag är också ordförande i Skövde Södra Socialdemokratiska förening och där har vi haft medlemsmöte och diskuterat frågan. Generellt har det varit positiva omdömen gällande byggnationen.

Som jag sagt tidigare, de jag har riktigt dåligt samvete över och de jag vill göra mycket mer för är de som inte har en bostad. Det är akut bostadsbrist i Skövde idag! Skövdebostäder har 23 000 personer som står i deras bostadskö för närvarande, varav 13 000 är under 29 år. Varje månad växer nu kön med 600 intressenter.

Det är inte Skövdebostäder som ska bygga i Skultorp utan en privat entreprenör. Ni som tror att jag bara vill att det ska vara Skövdes kommunala bostadsbolag Skövdebostäder som bygger och förvaltar hyresrätter har här exempel på att så inte är fallet. Problemet är att de privata byggarna oftast lyst med sin frånvaro då det handlat om just hyresrätter. Däremot vidhåller jag att det varit mycket bättre om Skövdebostäders 17-procentsgräns gällande del av bostadsbestånd tagits bort och formuleringen i ägardirektivet om att bolaget aktivt ska arbeta för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter inte blivit till.

Robert Ciabatti (S)

vice ordförande i Byggnadsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.