30 okt 2015 06:00

30 okt 2015 06:00

Förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare

REPLIK

Svar till Viveka Karlberg, sjuksköterska och skyddsombud, Skaraborgs Sjukhus.

I ett inlägg till mig som ordförande för Skaraborgs Sjukhus den 23 oktober i SLA frågar du vad som är välskött på Skaraborgs Sjukhus. Du berättar om slitna sjuksköterskor, överbeläggningar och oro för patientsäkerhet. Jag har full förståelse för den värld du beskriver. Samtidigt vet jag att det också finns verksamhet på Skaraborgs Sjukhus, där man har en mera positiv arbetsmiljö och inställning. Det är bara vi tillsammans som kan förbättra situationen, så att nya sjuksköterskor ska känna att de vågar satsa på Skaraborgs Sjukhus. Och vi politiker måste verkligen vara rädda om vår personal. Om detta är vi helt överens, men jag vill samtidigt visa på några praktiska insatser vi gör. HR-cheferna har ett gemensamt uppdrag från koncernledningen i Västra Götaland att arbeta med att förbättra sjuksköterskesituationen.

• Regiongemensam modell för karriärsutveckling avseende sjuksköterskor och barnmorskor. Denna har en tydlig koppling till löneutveckling.

• Regiongemensamt introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor. Det kliniska basåret ska omfatta minst ett år med minst två placeringar.

• Stärka sambandet mellan kompetensförsörjning och utbildningsuppdraget.

• Ta fram förslag på regiongemensam marknadsföring och rekryteringsåtgärder.

Löneförutsättningar

Lönen stiger ofta ganska snabbt efter en tid som anställd. Medellönen för en månadsanställd sjuksköterska på Skaraborgs Sjukhus är i dagsläget 29 526 kronor från att startlönen legat på 23 500 kronor. Lönenivån kan ligga på mer än tio tusen högre än medellönen beroende på erfarenhet och kompetens. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i jämförelse en medellön på 30 025 kronor. NU-sjukvården och SÄS ligger något högre. För att skapa jämlika löner i Västra Götalandsregionen har sedan tre år tillbaka ett strategiskt arbete förts, där Skaraborgs Sjukhus tillfört samma summa som regionen för jämställda löner.

Enligt den senaste jämförelsen har Skas i september 1 608 sjuksköterskor, 93 barnmorskor och 946 undersköterskor. NU-sjukvården har 1 704 sjuksköterskor, 87 barnmorskor och 1 254 undersköterskor. Södra Älvsborgs Sjukhus har 1 296 sjuksköterskor, 69 barnmorskor och 828 undersköterskor. Givetvis ska man analysera vårdinsatser för att kunna göra en rättvis beskrivning. Jag vill ändå med detta säga att Skas har ungefär likvärdiga förutsättningar med dessa sjukhus i antal årsarbetare. Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att efter givna förutsättningar lyckas bra.

Ulla-Britt Hagström (FP)

ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Svar till Viveka Karlberg, sjuksköterska och skyddsombud, Skaraborgs Sjukhus.

I ett inlägg till mig som ordförande för Skaraborgs Sjukhus den 23 oktober i SLA frågar du vad som är välskött på Skaraborgs Sjukhus. Du berättar om slitna sjuksköterskor, överbeläggningar och oro för patientsäkerhet. Jag har full förståelse för den värld du beskriver. Samtidigt vet jag att det också finns verksamhet på Skaraborgs Sjukhus, där man har en mera positiv arbetsmiljö och inställning. Det är bara vi tillsammans som kan förbättra situationen, så att nya sjuksköterskor ska känna att de vågar satsa på Skaraborgs Sjukhus. Och vi politiker måste verkligen vara rädda om vår personal. Om detta är vi helt överens, men jag vill samtidigt visa på några praktiska insatser vi gör. HR-cheferna har ett gemensamt uppdrag från koncernledningen i Västra Götaland att arbeta med att förbättra sjuksköterskesituationen.

• Regiongemensam modell för karriärsutveckling avseende sjuksköterskor och barnmorskor. Denna har en tydlig koppling till löneutveckling.

• Regiongemensamt introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor. Det kliniska basåret ska omfatta minst ett år med minst två placeringar.

• Stärka sambandet mellan kompetensförsörjning och utbildningsuppdraget.

• Ta fram förslag på regiongemensam marknadsföring och rekryteringsåtgärder.

Löneförutsättningar

Lönen stiger ofta ganska snabbt efter en tid som anställd. Medellönen för en månadsanställd sjuksköterska på Skaraborgs Sjukhus är i dagsläget 29 526 kronor från att startlönen legat på 23 500 kronor. Lönenivån kan ligga på mer än tio tusen högre än medellönen beroende på erfarenhet och kompetens. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i jämförelse en medellön på 30 025 kronor. NU-sjukvården och SÄS ligger något högre. För att skapa jämlika löner i Västra Götalandsregionen har sedan tre år tillbaka ett strategiskt arbete förts, där Skaraborgs Sjukhus tillfört samma summa som regionen för jämställda löner.

Enligt den senaste jämförelsen har Skas i september 1 608 sjuksköterskor, 93 barnmorskor och 946 undersköterskor. NU-sjukvården har 1 704 sjuksköterskor, 87 barnmorskor och 1 254 undersköterskor. Södra Älvsborgs Sjukhus har 1 296 sjuksköterskor, 69 barnmorskor och 828 undersköterskor. Givetvis ska man analysera vårdinsatser för att kunna göra en rättvis beskrivning. Jag vill ändå med detta säga att Skas har ungefär likvärdiga förutsättningar med dessa sjukhus i antal årsarbetare. Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att efter givna förutsättningar lyckas bra.

Ulla-Britt Hagström (FP)

ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.