03 nov 2015 06:00

03 nov 2015 06:00

1 000 fler poliser för ett tryggare Skaraborg

Debatt:

Trygghet och säkerhet är grundläggande förutsättningar för livskvalitet. Vi oroas bland annat över gängbrottslighet, rån, butiksstölder, inbrottsvågor i mindre samhällen på landsbygden och äldre som utsätts för stölder i sina egna hem. Vi vill därför fortsätta kampen mot brottslighet och otrygghet. Därför har Moderaterna och allianspartierna i riksdagen drivit igenom fler förbättringar och förstärkningar. Under året hittills har historia skrivits i riksdagen då vi bland annat fått igenom hela 29 skarpa beslut att ytterligare skärpa straff och fortsätta öka tryggheten för människor. Och vi vill mer.

På Moderaternas partistämma nyligen beslutades därför om ytterligare krafttag, bl.a. att utöka antalet poliser med 1 000 fler poliser. Moderaterna har även presenterat detta förslaget i riksdagen och hoppas fler partier ställer sig bakom det.

Nu skall en svag vänsterregering som själva avsaknar idéer genomföra dessa skärpningar för till exempel skärpta straff för allvarliga våldsbrott, narkotikabrott, inbrott, kriminalisera identitetsstölder och en ny straffbestämmelse för att komma åt systematiska fakturabedrägerier, för att nämna några viktiga beslut.

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, anmäldes 1,44 miljoner brott i Sverige under 2014, vilket är en ökning med 41 800 brott eller 3 procent jämfört med året innan. I till exempel Skövde har antalet anmälda brott ökat från 4 609 till 5 032 från år 2013 till 2014, i Hjo från 512 till 563 och i Tibro från 838 till 919.

Under alliansregeringens år genomfördes viktiga satsningar på rättsväsende och nya lagar tillkom för modernare arbetsmetoder. Sedan 2006 har antalet poliser, åklagare och domare blivit fler. Vi höjde straffen för allvarliga våldsbrott och tog krafttag mot den grova organiserade brottsligheten, och dessa satsningar var nödvändiga. Men utvecklingen fortsätter. Sverige behöver göra mer.

Att utsättas för brott är en av de största ofriheterna människan kan uppleva. Alla medborgare ska kunna känna sig trygga – var man än bor i Sverige.

Beatrice Ask (M)

rättspolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

Catrin Hulmarker (M)

kommunstyrelsens ordförande Hjo

Peo Andersson (M)

kommunstyrelsen Tibro

Trygghet och säkerhet är grundläggande förutsättningar för livskvalitet. Vi oroas bland annat över gängbrottslighet, rån, butiksstölder, inbrottsvågor i mindre samhällen på landsbygden och äldre som utsätts för stölder i sina egna hem. Vi vill därför fortsätta kampen mot brottslighet och otrygghet. Därför har Moderaterna och allianspartierna i riksdagen drivit igenom fler förbättringar och förstärkningar. Under året hittills har historia skrivits i riksdagen då vi bland annat fått igenom hela 29 skarpa beslut att ytterligare skärpa straff och fortsätta öka tryggheten för människor. Och vi vill mer.

På Moderaternas partistämma nyligen beslutades därför om ytterligare krafttag, bl.a. att utöka antalet poliser med 1 000 fler poliser. Moderaterna har även presenterat detta förslaget i riksdagen och hoppas fler partier ställer sig bakom det.

Nu skall en svag vänsterregering som själva avsaknar idéer genomföra dessa skärpningar för till exempel skärpta straff för allvarliga våldsbrott, narkotikabrott, inbrott, kriminalisera identitetsstölder och en ny straffbestämmelse för att komma åt systematiska fakturabedrägerier, för att nämna några viktiga beslut.

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, anmäldes 1,44 miljoner brott i Sverige under 2014, vilket är en ökning med 41 800 brott eller 3 procent jämfört med året innan. I till exempel Skövde har antalet anmälda brott ökat från 4 609 till 5 032 från år 2013 till 2014, i Hjo från 512 till 563 och i Tibro från 838 till 919.

Under alliansregeringens år genomfördes viktiga satsningar på rättsväsende och nya lagar tillkom för modernare arbetsmetoder. Sedan 2006 har antalet poliser, åklagare och domare blivit fler. Vi höjde straffen för allvarliga våldsbrott och tog krafttag mot den grova organiserade brottsligheten, och dessa satsningar var nödvändiga. Men utvecklingen fortsätter. Sverige behöver göra mer.

Att utsättas för brott är en av de största ofriheterna människan kan uppleva. Alla medborgare ska kunna känna sig trygga – var man än bor i Sverige.

Beatrice Ask (M)

rättspolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

Catrin Hulmarker (M)

kommunstyrelsens ordförande Hjo

Peo Andersson (M)

kommunstyrelsen Tibro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.