03 nov 2015 06:00

03 nov 2015 06:00

Elever tvingas delta i politiskt projekt

TIBRO

Smulebergsskolan har anslutit sig till ett projekt där barnen ska tillverka armband med budskapet ”Welcome to Sweden”, som ska säljas och pengarna går till ett privatstartat initiativ i Röda Korsets verksamhet.

Flera föräldrar har reagerat, även jag. Vi börjar med att grundarnas projektmall inte har följts (www.welcometosweden.nu) Under punkt 2 står det: ”När du har fått svar om att få använda lokal, skickar du ut nästa mejl till föräldrarna i klassen. Detta är en inbjudan till föräldrar och elever.” Vi har inte blivit tillfrågade, knappt informerade alls. Varför, undrar man?

En förälders uttryck var: Det är ofrivilligt, oavlönat arbete, vilket delvis sker på undervisningstid och genererar pengar till tredje part. Man måste inte vara med och sälja, men man ska vara med och tillverka.

Skolan ska vara opolitisk. Budskapet i det här projektet har ett politiskt perspektiv som barnen borde hållas utanför, framförallt med rådande debattklimat i Sverige. Det kommer peka ut barn som kommer från hem där detta inte är en prioriterad fråga och barn vars föräldrar inte har råd eller som av andra anledningar inte köper armbandet. För det är också så att skolan uppmanar till att armbandet bör köpas och bäras med stolthet. Barn som inte gör detta kommer hamna i en synligt utsatt situation.

Projektets syfte är att göra gott, visa godhet. Barn som inte vill/kan/får vara med och sälja, ska de gå hem med en klump i magen och känna sig ondskefulla och dåliga? Ska deras värde sänkas för att höja andras?

Det är tydligt att uppmärksamhet kring detta är önskvärt eftersom SLA kontaktats och man säger att nu handlar det inte om FN-dagen (som tydligen var målet från början) utan är ett svar på tragedin i Trollhättan, ett uttalat politiskt dåd.

Ska man sponsra välgörenhet i skolan borde det vara organisationer som ger igen till allas våra barn, t.ex. Bris eller Friends. Ett mer övergripande ändamål som sätter barn främst, inte politik. Frågan är om skolan ska ägna sig åt detta alls? Vi får inte dela ut olika inbjudningar för det kan kosta pengar eller av andra anledningar inte lämpar sig, då borde inte heller politiska budskapsprojekt vara en del av skolan. Likabehandling går att jobba med på ett mer opolitiskt sätt som inte riskerar peka ut enskilda individer.

Om skolgången ska förbli opolitisk bör projektet läggas utanför skoltid/undervisningstid, helt frivilligt (d.v.s. alla är där på egen, obetald tid), genom inbjudan med info, utan krav, till föräldrar.

Skola för alla

Smulebergsskolan har anslutit sig till ett projekt där barnen ska tillverka armband med budskapet ”Welcome to Sweden”, som ska säljas och pengarna går till ett privatstartat initiativ i Röda Korsets verksamhet.

Flera föräldrar har reagerat, även jag. Vi börjar med att grundarnas projektmall inte har följts (www.welcometosweden.nu) Under punkt 2 står det: ”När du har fått svar om att få använda lokal, skickar du ut nästa mejl till föräldrarna i klassen. Detta är en inbjudan till föräldrar och elever.” Vi har inte blivit tillfrågade, knappt informerade alls. Varför, undrar man?

En förälders uttryck var: Det är ofrivilligt, oavlönat arbete, vilket delvis sker på undervisningstid och genererar pengar till tredje part. Man måste inte vara med och sälja, men man ska vara med och tillverka.

Skolan ska vara opolitisk. Budskapet i det här projektet har ett politiskt perspektiv som barnen borde hållas utanför, framförallt med rådande debattklimat i Sverige. Det kommer peka ut barn som kommer från hem där detta inte är en prioriterad fråga och barn vars föräldrar inte har råd eller som av andra anledningar inte köper armbandet. För det är också så att skolan uppmanar till att armbandet bör köpas och bäras med stolthet. Barn som inte gör detta kommer hamna i en synligt utsatt situation.

Projektets syfte är att göra gott, visa godhet. Barn som inte vill/kan/får vara med och sälja, ska de gå hem med en klump i magen och känna sig ondskefulla och dåliga? Ska deras värde sänkas för att höja andras?

Det är tydligt att uppmärksamhet kring detta är önskvärt eftersom SLA kontaktats och man säger att nu handlar det inte om FN-dagen (som tydligen var målet från början) utan är ett svar på tragedin i Trollhättan, ett uttalat politiskt dåd.

Ska man sponsra välgörenhet i skolan borde det vara organisationer som ger igen till allas våra barn, t.ex. Bris eller Friends. Ett mer övergripande ändamål som sätter barn främst, inte politik. Frågan är om skolan ska ägna sig åt detta alls? Vi får inte dela ut olika inbjudningar för det kan kosta pengar eller av andra anledningar inte lämpar sig, då borde inte heller politiska budskapsprojekt vara en del av skolan. Likabehandling går att jobba med på ett mer opolitiskt sätt som inte riskerar peka ut enskilda individer.

Om skolgången ska förbli opolitisk bör projektet läggas utanför skoltid/undervisningstid, helt frivilligt (d.v.s. alla är där på egen, obetald tid), genom inbjudan med info, utan krav, till föräldrar.

Skola för alla

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.