03 nov 2015 06:00

03 nov 2015 06:00

En fråga om solidaritet

TRAFIK

Vissa trafikanter verkar ha glömt att de trafikregler som har beslutats om och nu gäller har skapats för att öka trivseln och säkerheten bland fordonsförarna i trafiken. Jag tänker till exempel på reglerna kring att hålla avstånd till framförvarande fordon och att ge tecken (blinka) före sväng. Reglerna ger ömsesidig nytta för alla inblandade parter i trafiken. Den trafikant som blinkar före sväng underlättar och ökar säkerheten för både sig själv och medtrafikanterna. Om jag själv blinkar före sväng gynnar det och ökar säkerheten för både mig och medtrafikanterna.

Den som underlåter att blinka utför en slags osolidarisk handling; denne/-a åtnjuter andras korrekta agerande men bidrar inte själv till ökad säkerhet och trivsel.

Observant

Vissa trafikanter verkar ha glömt att de trafikregler som har beslutats om och nu gäller har skapats för att öka trivseln och säkerheten bland fordonsförarna i trafiken. Jag tänker till exempel på reglerna kring att hålla avstånd till framförvarande fordon och att ge tecken (blinka) före sväng. Reglerna ger ömsesidig nytta för alla inblandade parter i trafiken. Den trafikant som blinkar före sväng underlättar och ökar säkerheten för både sig själv och medtrafikanterna. Om jag själv blinkar före sväng gynnar det och ökar säkerheten för både mig och medtrafikanterna.

Den som underlåter att blinka utför en slags osolidarisk handling; denne/-a åtnjuter andras korrekta agerande men bidrar inte själv till ökad säkerhet och trivsel.

Observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.