04 nov 2015 06:00

04 nov 2015 06:00

Arbetet mot rattfylleri går bakåt

RATTFYLLERI

Replik. Till Krister Bohlund SLA 2/11.

Jag är den förste att ge dig rätt i frågan om att rattfylleri är ett stort problem!

Din lösning på problemet är kanske inte den mest optimala, men självklart skall domstolarna utfärda kännbara straff i samband med rattfylleri, inte tal om annat!

När det gäller nykterheten bakom ratten vill jag påstå att Sverige har tagit ett par rejäla kliv bakåt i arbetet med att förhindra rattfylleri.

Polisens utandningsprov på förare har minskat med drygt 700 000 blås. Att det får konsekvenser i förmågan att hitta rattfyllerister, kräver ju inte någon större utläggning i text!

Inom branschen ser vi också ett ökande problem med rattfyllerister i tunga fordon och det är ett synnerligen allvarligt problem, det torde nog de flesta hålla med om.

På senare tid har media rapporterat om ett stort antal grova rattfyllerister i tunga fordon, och några av dessa förare har varit så påverkade av alkohol att de placerats i fyllecell i avvaktan på tillnyktring. Det har i dessa fall varit uteslutande utländska förare som gjort sig skyldiga till grovt rattfylleri.

Oavsett nationalitet är rattfylleri oacceptabelt och här måste kraftfulla åtgärder sättas in för att minimera antalet rattfyllerister.

I det arbetet har Sveriges Åkeriföretag sedan en tid tillbaka planerat en dag där riksdagsledamot Monica Green och NTF Skaraborg är inbjudna av Sveriges Åkeriföretag för att diskutera rattfylleri och konsekvenserna av det.

Jag ser gärna att Krister Bohlund ansluter till detta möte och berättar om sina egna upplevelser av rattfylleriet.

Alla goda krafter måste hjälpas åt i arbetet att minska risken för andra trafikanter att möta en rattfyllerist på vägarna.

Thomas Morell

regionchef

Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Jag är den förste att ge dig rätt i frågan om att rattfylleri är ett stort problem!

Din lösning på problemet är kanske inte den mest optimala, men självklart skall domstolarna utfärda kännbara straff i samband med rattfylleri, inte tal om annat!

När det gäller nykterheten bakom ratten vill jag påstå att Sverige har tagit ett par rejäla kliv bakåt i arbetet med att förhindra rattfylleri.

Polisens utandningsprov på förare har minskat med drygt 700 000 blås. Att det får konsekvenser i förmågan att hitta rattfyllerister, kräver ju inte någon större utläggning i text!

Inom branschen ser vi också ett ökande problem med rattfyllerister i tunga fordon och det är ett synnerligen allvarligt problem, det torde nog de flesta hålla med om.

På senare tid har media rapporterat om ett stort antal grova rattfyllerister i tunga fordon, och några av dessa förare har varit så påverkade av alkohol att de placerats i fyllecell i avvaktan på tillnyktring. Det har i dessa fall varit uteslutande utländska förare som gjort sig skyldiga till grovt rattfylleri.

Oavsett nationalitet är rattfylleri oacceptabelt och här måste kraftfulla åtgärder sättas in för att minimera antalet rattfyllerister.

I det arbetet har Sveriges Åkeriföretag sedan en tid tillbaka planerat en dag där riksdagsledamot Monica Green och NTF Skaraborg är inbjudna av Sveriges Åkeriföretag för att diskutera rattfylleri och konsekvenserna av det.

Jag ser gärna att Krister Bohlund ansluter till detta möte och berättar om sina egna upplevelser av rattfylleriet.

Alla goda krafter måste hjälpas åt i arbetet att minska risken för andra trafikanter att möta en rattfyllerist på vägarna.

Thomas Morell

regionchef

Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.