04 nov 2015 06:00

04 nov 2015 06:00

Pensionsfonder under attack

Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna har öppnat för att använda pensionsmedel för politiska syften. Det skulle allvarligt skada pensionssystemets långsiktiga trovärdighet.

De allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna, förvaltar närmare 1 000 miljarder kronor och har sedan omorganiseringen 2001 levererat cirka 700 miljarder kronor till de svenska pensionärerna. Det är ett system som varit framgångsrikt och som verkar med huvudsyftet att leverera så god avkastning som möjligt.

Men med den rödgröna regeringens förslag kan det snart vara slut på den ambitionen. I en längre intervju i SvD (1/11) lägger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ut texten om vilka ambitioner han har med AP-fonderna. Bolund berättar att han förväntar sig att AP-fonderna ska vara ledande i kampen mot klimatförändringarna. Bolund fortsätter med att berätta att finansmarknaderna snart kommer värdera tillgångar i fossil energi lägre och därmed utsätta pensionsfonderna för större risker.

Så kan mycket väl vara fallet, oljepriset har sjunkit kraftigt från tidigare rekordnivåer. Men det är AP-fonderna väl rustade för att hantera, det syns inte minst på deras historiskt goda avkastning. Finns mer lönsamma placeringar kommer fonderna givetvis att göra dessa, så länge deras grunduppdrag är det samma. Men Bolund vill ändra placeringsstrategi på grund av sina politiska nycker. Han är noga med att påpeka att hans förmaningar inte handlar om politisk styrning, men lurar ingen. Åtgärderna han lägger fram är själva definitionen av politisk styrning. Det sista vi behöver är en minister som leker grön riskkapitalist med pensionsmedlen.

Miljöpartiet är dessvärre inte det enda regeringsparti som vill använda AP-fonderna som politiskt medel. På Socialdemokraternas kongress i maj beslutade man att verka för att pensionspengarna ska användas för att bygga 500 000 bostäder i Sverige från 2020. Detta möttes med förvåning av AP-fonderna, eftersom de redan har möjlighet att investera i bostäder. Med syrlig ton betonade de att detta endast sker när det bidrar till god avkastning.

Det är en rimlig hållning. Det vore huvudlöst att låta svenskarnas gemensamma pensionsmedel agera som sedelpress eller grönt riskkapital för politikerna när statsbudgeten eller den egna reformviljan inte räcker till.

Den nuvarande regeringen är oroväckande uppfinningsrik när det gäller att hitta nya medel att finansiera sin politik med. Först var det SJ som mjölkades på 1,7 miljarder kronor. Därefter följde Akademiska Hus, vars tillgångar hux flux skrevs upp med 5 miljarder kronor. Då kunde regeringen plocka pengar även därifrån. Regeringen verkar föga bekymrad över sin ansvarslösa politik.

Nu kan det vara pensionsfondernas tur. Att via politisk styrning urholka den trovärdighet det svenska pensionssystemet lagt ner stor möda på att bygga upp vore dock synnerligen allvarligt.

Ministrarna ska hålla fingrarna ur kakburken.

Henrik Hall/SNB

Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna har öppnat för att använda pensionsmedel för politiska syften. Det skulle allvarligt skada pensionssystemets långsiktiga trovärdighet.

De allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna, förvaltar närmare 1 000 miljarder kronor och har sedan omorganiseringen 2001 levererat cirka 700 miljarder kronor till de svenska pensionärerna. Det är ett system som varit framgångsrikt och som verkar med huvudsyftet att leverera så god avkastning som möjligt.

Men med den rödgröna regeringens förslag kan det snart vara slut på den ambitionen. I en längre intervju i SvD (1/11) lägger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ut texten om vilka ambitioner han har med AP-fonderna. Bolund berättar att han förväntar sig att AP-fonderna ska vara ledande i kampen mot klimatförändringarna. Bolund fortsätter med att berätta att finansmarknaderna snart kommer värdera tillgångar i fossil energi lägre och därmed utsätta pensionsfonderna för större risker.

Så kan mycket väl vara fallet, oljepriset har sjunkit kraftigt från tidigare rekordnivåer. Men det är AP-fonderna väl rustade för att hantera, det syns inte minst på deras historiskt goda avkastning. Finns mer lönsamma placeringar kommer fonderna givetvis att göra dessa, så länge deras grunduppdrag är det samma. Men Bolund vill ändra placeringsstrategi på grund av sina politiska nycker. Han är noga med att påpeka att hans förmaningar inte handlar om politisk styrning, men lurar ingen. Åtgärderna han lägger fram är själva definitionen av politisk styrning. Det sista vi behöver är en minister som leker grön riskkapitalist med pensionsmedlen.

Miljöpartiet är dessvärre inte det enda regeringsparti som vill använda AP-fonderna som politiskt medel. På Socialdemokraternas kongress i maj beslutade man att verka för att pensionspengarna ska användas för att bygga 500 000 bostäder i Sverige från 2020. Detta möttes med förvåning av AP-fonderna, eftersom de redan har möjlighet att investera i bostäder. Med syrlig ton betonade de att detta endast sker när det bidrar till god avkastning.

Det är en rimlig hållning. Det vore huvudlöst att låta svenskarnas gemensamma pensionsmedel agera som sedelpress eller grönt riskkapital för politikerna när statsbudgeten eller den egna reformviljan inte räcker till.

Den nuvarande regeringen är oroväckande uppfinningsrik när det gäller att hitta nya medel att finansiera sin politik med. Först var det SJ som mjölkades på 1,7 miljarder kronor. Därefter följde Akademiska Hus, vars tillgångar hux flux skrevs upp med 5 miljarder kronor. Då kunde regeringen plocka pengar även därifrån. Regeringen verkar föga bekymrad över sin ansvarslösa politik.

Nu kan det vara pensionsfondernas tur. Att via politisk styrning urholka den trovärdighet det svenska pensionssystemet lagt ner stor möda på att bygga upp vore dock synnerligen allvarligt.

Ministrarna ska hålla fingrarna ur kakburken.

Henrik Hall/SNB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.