04 nov 2015 06:00

04 nov 2015 06:00

Ska inte lagar gälla alla?

EU-MIGRANTLÄGER

Tack. Stort tack till miljöförvaltningen i Malmö, äntligen några som begriper att vi inte kan ha det så här.

Svensk lag och allemansrätt är mycket frikostig i att vistas i skog och mark, men det finns gränser. Se nedanstående från länsstyrelsens hemsida:

Allemansrätt och allemansvett:

Den svenska naturen står öppen för oss alla. Men du måste vara varsam mot naturen och visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa – inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst.”

Camping:

”Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus.”

Ta med skräpet:

”All nedskräpning utomhus är förbjuden. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.”

Vi måste alla som markägare i Sverige, när någon bryter mot detta, omgående få polishjälp att lösa avhysning oavsett vilket nationalitet lagbrytande människor har, utan kostnad för oss.

Vi kan inte ha lagar som tillåter att vissa människor ockuperar mark, skräpar ner och åker omkring i trafikfarliga bilar som har körförbud. Ska inte lagar gälla alla?

Skicka faktura på städningen i migrantlägret till rumänska ambassaden för betalning, detta skall inte vi skattebetalare stå för.

Migranter är välkomna till oss, om de följer svensk lag och övriga regelverk, annars inte.

Det är inte svenskt ansvar att lösa boende åt dessa människor, det skall de själva lösa före ankomst eller omgående när de anlänt på sätt som är tillåtet enligt regelverk i Sverige.

Politiker – våga ta tag i detta!

Erixon

Svensk lag och allemansrätt är mycket frikostig i att vistas i skog och mark, men det finns gränser. Se nedanstående från länsstyrelsens hemsida:

Allemansrätt och allemansvett:

Den svenska naturen står öppen för oss alla. Men du måste vara varsam mot naturen och visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa – inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst.”

Camping:

”Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus.”

Ta med skräpet:

”All nedskräpning utomhus är förbjuden. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.”

Vi måste alla som markägare i Sverige, när någon bryter mot detta, omgående få polishjälp att lösa avhysning oavsett vilket nationalitet lagbrytande människor har, utan kostnad för oss.

Vi kan inte ha lagar som tillåter att vissa människor ockuperar mark, skräpar ner och åker omkring i trafikfarliga bilar som har körförbud. Ska inte lagar gälla alla?

Skicka faktura på städningen i migrantlägret till rumänska ambassaden för betalning, detta skall inte vi skattebetalare stå för.

Migranter är välkomna till oss, om de följer svensk lag och övriga regelverk, annars inte.

Det är inte svenskt ansvar att lösa boende åt dessa människor, det skall de själva lösa före ankomst eller omgående när de anlänt på sätt som är tillåtet enligt regelverk i Sverige.

Politiker – våga ta tag i detta!

Erixon

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.