04 nov 2015 06:00

04 nov 2015 06:00

Våra djurskyddslagar är en myt

PÄLSINDUSTRIN

Hej ni folkvalda politiker! Visst har vi ett land att vara stolta över? Vår natur, vår demokrati, vår jämställdhet, våra djurskyddslagar ... Eller stryk det sistnämnda. Det är tyvärr en myt. Enligt API (Animal Protection Index) så är vi inte alls så bra. Men ni vid makten kan ändra på detta, och göra sanning av myten.

Låt oss prata pälsindustri. Låt oss prata opinionssiffror (8 av 10 svenskar vill avskaffa pälsfarmer). Låt oss prata lagparagrafer om ni vill (som t.ex. 4§ i djurskyddslagen, som stadfäster djurs rätt att få utlopp för naturliga beteenden). Eller varför inte bara prata sunt förnuft?

I pälsfarmer hålls minkar. Ett liv för en vild mink är långa strövtåg över kilometerstora revir, fiskande och simmande i vattendrag och en tillvaro av enskildhet förutom vid parning. En mink i bur hålls i tidningsstora gallerburar, i konstant trängsel med andra djur och utan tillgång till vare sig vattendrag eller rörelsefrihet. Stressen de lever i leder till störda beteenden och monotonin och instängdheten är ett livslångt lidande. Fram tills den dag då de gasas ihjäl med koldioxid, en plågsam metod, kommer de aldrig ut ur buren. Deras tassar får aldrig känna jord.

Vad håller er varma om vintern? Troligtvis inte en minkpäls, då 99 procent går till export. Och det är kallt i Norden. Vi klarar oss ypperligt ändå! Därför att päls inte behövs. Det är en modenyck och inget annat, och det är minkarna som får betala med ett ändlöst lidande.

Hur kan det vara mode att klä sig i smärta?

Ett bra mode idag är däremot miljötänk. Och även ur den aspekten bör vi skrota pälsindustrin direkt. Det krävs stora energiresurser att producera päls, och restprodukterna av giftiga kemikalier går ner i jorden och ut i vattnet och de når oss och våra barn. Ni minns den svenska fina naturen jag nämnde?

Medvetenheten ökar i samhället, och många vill se en förändring. En modern ledare säger nej till päls och klär sig i empati och miljömedvetenhet istället.

Ida Isaksson

medlem i Djurens Rätt

Hej ni folkvalda politiker! Visst har vi ett land att vara stolta över? Vår natur, vår demokrati, vår jämställdhet, våra djurskyddslagar ... Eller stryk det sistnämnda. Det är tyvärr en myt. Enligt API (Animal Protection Index) så är vi inte alls så bra. Men ni vid makten kan ändra på detta, och göra sanning av myten.

Låt oss prata pälsindustri. Låt oss prata opinionssiffror (8 av 10 svenskar vill avskaffa pälsfarmer). Låt oss prata lagparagrafer om ni vill (som t.ex. 4§ i djurskyddslagen, som stadfäster djurs rätt att få utlopp för naturliga beteenden). Eller varför inte bara prata sunt förnuft?

I pälsfarmer hålls minkar. Ett liv för en vild mink är långa strövtåg över kilometerstora revir, fiskande och simmande i vattendrag och en tillvaro av enskildhet förutom vid parning. En mink i bur hålls i tidningsstora gallerburar, i konstant trängsel med andra djur och utan tillgång till vare sig vattendrag eller rörelsefrihet. Stressen de lever i leder till störda beteenden och monotonin och instängdheten är ett livslångt lidande. Fram tills den dag då de gasas ihjäl med koldioxid, en plågsam metod, kommer de aldrig ut ur buren. Deras tassar får aldrig känna jord.

Vad håller er varma om vintern? Troligtvis inte en minkpäls, då 99 procent går till export. Och det är kallt i Norden. Vi klarar oss ypperligt ändå! Därför att päls inte behövs. Det är en modenyck och inget annat, och det är minkarna som får betala med ett ändlöst lidande.

Hur kan det vara mode att klä sig i smärta?

Ett bra mode idag är däremot miljötänk. Och även ur den aspekten bör vi skrota pälsindustrin direkt. Det krävs stora energiresurser att producera päls, och restprodukterna av giftiga kemikalier går ner i jorden och ut i vattnet och de når oss och våra barn. Ni minns den svenska fina naturen jag nämnde?

Medvetenheten ökar i samhället, och många vill se en förändring. En modern ledare säger nej till päls och klär sig i empati och miljömedvetenhet istället.

Ida Isaksson

medlem i Djurens Rätt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.