04 nov 2015 06:00

04 nov 2015 06:00

Vi bör hjälpa fler på plats

FLYKTINGAR

Replik. Angående PO Elfstrands tre inlägg.

PO skriver att det kommer 100 000 flyktingar per år till Sverige. Det är fel. Fler har redan kommit och prognosen säger uppemot 190 000 för helåret.

De flesta människor som förflyttas vid krig blir internflyktingar. De är kvar i hemlandet. Detta gäller särskilt utblottade människor. Dessa internflyktingar, av vilka 80 procent är kvinnor och barn enligt SIDA, är de mest utsatta. Ytterligare några tar sig från krig till kringliggande länder. Det är vad kriget medför. Senare söker sig ett fåtal vidare till fjärran länder. De är i jakt på ett bättre liv och lockas nu ända hit av svensk politik.

75 procent av de som kommer är män, enligt UNHCR. Här blir de dock marginaliserade, eftersom vi inte klarar av att integrera så många på ett bra sätt. Dessa män gör en destruktiv statusresa från hög till låg. De har svårt att komma in på en överhettad bostadsmarknad, än värre i arbete.

För att hantera de ökade kostnaderna skär nu regeringen ned biståndet till i huvudsak kvinnor och barn där, för att hjälpa i huvudsak arbetsföra män här. Det är tokigt.

När det svenska biståndet halveras till fattiga länder får det följden att: Tiotusentals barn blir utan skolgång, 4,5 miljoner blir utan rent vatten, 4 miljoner får sämre sanitet, 3 500 skolor blir utan vatten och sanitet, 8 000 färre barnmorskor utbildas, 6 500 mister vidareutbildning, 244 800 barn blir utan vaccination. 156 000 barn mister behandling mot undernäring.

Jag är kritisk mot denna omprioritering. Jag förstår inte varför regeringen ska förstöra för de många svaga där, för att hjälpa de få starkare här och locka tusentals i drunkningsdöden på vägen.

De som öser glåpord för att tysta mig bör hellre förklara sin motsatta ståndpunkt sakligt.

• Varför sviker regeringen kvinnor och barn där för att försörja i huvudsak unga män här?

• Var är (feminismen) Margot?

• Varför locka till mer än en ny Estoniakatastrof per år på Medelhavet med pengar som annars kunde räddat många liv?

Vi bör återgå till en normal nivå på invandring och hjälpa fler på plats.

Torbjörn Bergman (M)

PO skriver att det kommer 100 000 flyktingar per år till Sverige. Det är fel. Fler har redan kommit och prognosen säger uppemot 190 000 för helåret.

De flesta människor som förflyttas vid krig blir internflyktingar. De är kvar i hemlandet. Detta gäller särskilt utblottade människor. Dessa internflyktingar, av vilka 80 procent är kvinnor och barn enligt SIDA, är de mest utsatta. Ytterligare några tar sig från krig till kringliggande länder. Det är vad kriget medför. Senare söker sig ett fåtal vidare till fjärran länder. De är i jakt på ett bättre liv och lockas nu ända hit av svensk politik.

75 procent av de som kommer är män, enligt UNHCR. Här blir de dock marginaliserade, eftersom vi inte klarar av att integrera så många på ett bra sätt. Dessa män gör en destruktiv statusresa från hög till låg. De har svårt att komma in på en överhettad bostadsmarknad, än värre i arbete.

För att hantera de ökade kostnaderna skär nu regeringen ned biståndet till i huvudsak kvinnor och barn där, för att hjälpa i huvudsak arbetsföra män här. Det är tokigt.

När det svenska biståndet halveras till fattiga länder får det följden att: Tiotusentals barn blir utan skolgång, 4,5 miljoner blir utan rent vatten, 4 miljoner får sämre sanitet, 3 500 skolor blir utan vatten och sanitet, 8 000 färre barnmorskor utbildas, 6 500 mister vidareutbildning, 244 800 barn blir utan vaccination. 156 000 barn mister behandling mot undernäring.

Jag är kritisk mot denna omprioritering. Jag förstår inte varför regeringen ska förstöra för de många svaga där, för att hjälpa de få starkare här och locka tusentals i drunkningsdöden på vägen.

De som öser glåpord för att tysta mig bör hellre förklara sin motsatta ståndpunkt sakligt.

• Varför sviker regeringen kvinnor och barn där för att försörja i huvudsak unga män här?

• Var är (feminismen) Margot?

• Varför locka till mer än en ny Estoniakatastrof per år på Medelhavet med pengar som annars kunde räddat många liv?

Vi bör återgå till en normal nivå på invandring och hjälpa fler på plats.

Torbjörn Bergman (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.