05 nov 2015 06:00

05 nov 2015 06:00

Allvarligt läge för Sverige

Debatt:

Antalet asylsökande som kommer till Sverige är högre än någonsin tidigare. Migrationsverkets nya prognos visar att mellan 140 000 och 190 000 kommer till Sverige i år. Läget är mycket ansträngt här och nu, men också framöver. Det innebär att vi ställs inför stora prövningar som Sverige aldrig tidigare har varit med om. I ett sådant läge måste politiken omprövas och utvecklas för att skapa förutsättningar för att Sverige fortsatt ska vara starkt.

Under året har Moderaterna därför lagt grunden för en ny migrations- och integrationspolitik som också partistämman nyligen tydligt ställde sig bakom.

Att allianspartierna och regeringen nu har enats om flera insatser vad gäller migration och integration är ett första steg i rätt riktning. Sverige får nu ett mer effektivt mottagande, tillfälliga uppehållstillstånd och fler vägar till jobb och egen försörjning.

Flera andra EU-länder har en princip om tidsbegränsade uppehållstillstånd vid första beslutstillfället. Vi har nu enats om att detta under tre år också ska vara huvudprincip i Sverige, vilket innebär en harmonisering mot övriga EU-länder.

Arbetslinjen måste gälla alla i Sverige. Det kräver reformer för fler jobb och bättre utbildning. Samtidigt behöver vi ställa tydliga krav på egen försörjning. Vi har därför enats om tydligare och skarpare krav på aktivitet för att den som är arbetslös och gör att fler måste anstränga sig för att göra sig anställningsbara.

Nya vägar in på arbetsmarknaden behövs för dem som står längst ifrån. För att skapa ökade förutsättningar till jobb för dem som står långt från arbetsmarknaden har Moderaterna velat bygga vidare på den fungerande rut-reformen med flytt-rut. Genom uppgörelsen kommer nu rut-avdraget också omfatta flyttjänster, utökat trädgårdsarbete och IT-tjänster i hemmet. Fler vägar till arbetsmarknaden för nyanlända skapas även genom att yrkesintroduktionsanställning, s.k. YA-jobb, utvidgas till att gälla nyanlända. YA-jobben för nyanlända ska också vara öppna för hela arbetsmarknaden genom att krav på kollektivavtal undantas.

Tillsammans med flera andra av de insatser som vi nu gemensamt har lagt fram är Sverige på väg i riktning mot mer ordning och reda. Det är dock långt ifrån tillräckligt och mycket arbete återstår.

Ett fortsatt öppet Sverige kräver att fler jobbar. Därför kommer vi moderater fortsätta att lägga konkreta förslag för fler jobb och bättre integration.

Elisabeth Svantesson (M)

andre vice partiordförande

arbetsmarknadspolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

ledamot av partistyrelsen

Antalet asylsökande som kommer till Sverige är högre än någonsin tidigare. Migrationsverkets nya prognos visar att mellan 140 000 och 190 000 kommer till Sverige i år. Läget är mycket ansträngt här och nu, men också framöver. Det innebär att vi ställs inför stora prövningar som Sverige aldrig tidigare har varit med om. I ett sådant läge måste politiken omprövas och utvecklas för att skapa förutsättningar för att Sverige fortsatt ska vara starkt.

Under året har Moderaterna därför lagt grunden för en ny migrations- och integrationspolitik som också partistämman nyligen tydligt ställde sig bakom.

Att allianspartierna och regeringen nu har enats om flera insatser vad gäller migration och integration är ett första steg i rätt riktning. Sverige får nu ett mer effektivt mottagande, tillfälliga uppehållstillstånd och fler vägar till jobb och egen försörjning.

Flera andra EU-länder har en princip om tidsbegränsade uppehållstillstånd vid första beslutstillfället. Vi har nu enats om att detta under tre år också ska vara huvudprincip i Sverige, vilket innebär en harmonisering mot övriga EU-länder.

Arbetslinjen måste gälla alla i Sverige. Det kräver reformer för fler jobb och bättre utbildning. Samtidigt behöver vi ställa tydliga krav på egen försörjning. Vi har därför enats om tydligare och skarpare krav på aktivitet för att den som är arbetslös och gör att fler måste anstränga sig för att göra sig anställningsbara.

Nya vägar in på arbetsmarknaden behövs för dem som står längst ifrån. För att skapa ökade förutsättningar till jobb för dem som står långt från arbetsmarknaden har Moderaterna velat bygga vidare på den fungerande rut-reformen med flytt-rut. Genom uppgörelsen kommer nu rut-avdraget också omfatta flyttjänster, utökat trädgårdsarbete och IT-tjänster i hemmet. Fler vägar till arbetsmarknaden för nyanlända skapas även genom att yrkesintroduktionsanställning, s.k. YA-jobb, utvidgas till att gälla nyanlända. YA-jobben för nyanlända ska också vara öppna för hela arbetsmarknaden genom att krav på kollektivavtal undantas.

Tillsammans med flera andra av de insatser som vi nu gemensamt har lagt fram är Sverige på väg i riktning mot mer ordning och reda. Det är dock långt ifrån tillräckligt och mycket arbete återstår.

Ett fortsatt öppet Sverige kräver att fler jobbar. Därför kommer vi moderater fortsätta att lägga konkreta förslag för fler jobb och bättre integration.

Elisabeth Svantesson (M)

andre vice partiordförande

arbetsmarknadspolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

ledamot av partistyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.