05 nov 2015 06:00

05 nov 2015 06:00

Facken blåser till strid

I mitten av oktober stod det klart att LO-förbundens lönesamordning spruckit för första gången sedan 1990-talet. Det är dock inte det enda problem som gäckar LO och dess politiska gren i regeringen.

Av tradition sätter industriavtalet lönenormen i svensk avtalsrörelse. Detta då industrin är den del av svensk ekonomi som är mest konkurrensutsatt och driver produktivitetsutvecklingen i landet. Därför har förbunden gemensamt bestämt att de ska sätta märket för löneökningarna hos LO-kollektivet.

Det är inte okontroversiellt. Förbund som Kommunal har velat se större löneökningar för exempelvis undersköterskor, men industrins märke sätter stopp. Det har också varit omdiskuterat eftersom fackförbund som IF Metall är mansdominerade, medan Kommunal domineras av kvinnor. På grund av detta har jämställdhetspotter krävts, något som Stefan Löfven var med och stoppade i sin tidigare roll som ordförande för just IF Metall.

Inför LO:s representantskap i år hade IF Metall dock gett sitt stöd till Kommunals krav om satsningar på undersköterskor. Men då öppnades dammluckorna. När man öppnade för att bryta märket kom andra fackförbund med egna särkrav och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson förmådde inte hålla samman förbunden.

Det lär med andra ord hetta till i avtalsrörelsen. De mer stridbara förbunden som hållits tillbaka någorlunda av LO-ledningen kommer nu kunna löpa fritt. Att fackens politiska gren, Socialdemokraterna, innehar regeringsmakten, lär inte lugna någon.

Tidningen Arbetet rapporterade (2/11) att Kommunal nu kräver att både lagen om anställningsskydd, las, och medbestämmandelagen, mbl, skrivs om senast 2018 så att facken får större inflytande. Både las och mbl kan ursprungligen beskrivas som beställda av LO och genomförda av Socialdemokraterna för att stärka fackens makt. De är långt ifrån kontroversiella. Det lär inte förändras om Kommunal får igenom sina krav.

Ett av kraven gäller upphandling för busschaufförer. Chaufförer som arbetar under det utgående avtalet ska få följa med till nästa arbetsgivare om den upphandlande myndigheten sluter avtal med en ny part. Det är mycket märkligt. I praktiken innebär det att facken skulle få bestämma att personer som är anställda på ett företag helt plötsligt har rätt till anställning hos ett annat. Att stärka mbl på detta vis skulle få svåröverskådliga konsekvenser för de drabbade företagen.

Las kritiseras ofta för att hålla ungdomar och invandrare utanför arbetsmarknaden. Bättre än att lyssna på Kommunal vore att liberalisera las. Ett av problemen med den strukturella arbetslösheten i Sverige är just anställningarnas stelbenta utformning. En reformerad las skulle bidra till att underlätta anställning för unga och invandrare.

Att vi nu riskerar få en situation där facken agerar mer oförutsägbart och flyttar fram sina positioner kan få en direkt skadlig inverkan på svensk ekonomi. Ett stort ansvar ligger på både Karl-Petter Thorwaldsson och Stefan Löfven att se till att så inte sker.

Henrik Hall/SNB

Av tradition sätter industriavtalet lönenormen i svensk avtalsrörelse. Detta då industrin är den del av svensk ekonomi som är mest konkurrensutsatt och driver produktivitetsutvecklingen i landet. Därför har förbunden gemensamt bestämt att de ska sätta märket för löneökningarna hos LO-kollektivet.

Det är inte okontroversiellt. Förbund som Kommunal har velat se större löneökningar för exempelvis undersköterskor, men industrins märke sätter stopp. Det har också varit omdiskuterat eftersom fackförbund som IF Metall är mansdominerade, medan Kommunal domineras av kvinnor. På grund av detta har jämställdhetspotter krävts, något som Stefan Löfven var med och stoppade i sin tidigare roll som ordförande för just IF Metall.

Inför LO:s representantskap i år hade IF Metall dock gett sitt stöd till Kommunals krav om satsningar på undersköterskor. Men då öppnades dammluckorna. När man öppnade för att bryta märket kom andra fackförbund med egna särkrav och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson förmådde inte hålla samman förbunden.

Det lär med andra ord hetta till i avtalsrörelsen. De mer stridbara förbunden som hållits tillbaka någorlunda av LO-ledningen kommer nu kunna löpa fritt. Att fackens politiska gren, Socialdemokraterna, innehar regeringsmakten, lär inte lugna någon.

Tidningen Arbetet rapporterade (2/11) att Kommunal nu kräver att både lagen om anställningsskydd, las, och medbestämmandelagen, mbl, skrivs om senast 2018 så att facken får större inflytande. Både las och mbl kan ursprungligen beskrivas som beställda av LO och genomförda av Socialdemokraterna för att stärka fackens makt. De är långt ifrån kontroversiella. Det lär inte förändras om Kommunal får igenom sina krav.

Ett av kraven gäller upphandling för busschaufförer. Chaufförer som arbetar under det utgående avtalet ska få följa med till nästa arbetsgivare om den upphandlande myndigheten sluter avtal med en ny part. Det är mycket märkligt. I praktiken innebär det att facken skulle få bestämma att personer som är anställda på ett företag helt plötsligt har rätt till anställning hos ett annat. Att stärka mbl på detta vis skulle få svåröverskådliga konsekvenser för de drabbade företagen.

Las kritiseras ofta för att hålla ungdomar och invandrare utanför arbetsmarknaden. Bättre än att lyssna på Kommunal vore att liberalisera las. Ett av problemen med den strukturella arbetslösheten i Sverige är just anställningarnas stelbenta utformning. En reformerad las skulle bidra till att underlätta anställning för unga och invandrare.

Att vi nu riskerar få en situation där facken agerar mer oförutsägbart och flyttar fram sina positioner kan få en direkt skadlig inverkan på svensk ekonomi. Ett stort ansvar ligger på både Karl-Petter Thorwaldsson och Stefan Löfven att se till att så inte sker.

Henrik Hall/SNB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.