05 nov 2015 06:00

05 nov 2015 06:00

Stoppa den negativa trenden

SJUKVÅRDEN

Replik. Till Ulla-Britt Hagström (FP) (SLA 30/10).

Jag vill börja med att tacka för att du iallafall besvarat insändarna angående välskött sjukhus eller ej, då vi personal är mer vana vid tystnad.

Jag välkomnar denna debatt då den är så oerhört central och levande för ”golvpersonalen”, tyvärr saknas spelrum för den i vårt yrkesliv. Hela organisationen är i vissa delar så slimmad att vi knappt vet vad vi tänker vissa pass.

Detta leder givetvis till frustration och ohälsa vilket i sinom tid resulterar i en uppgivenhet där mångas enda utväg är just det oundvikliga – att fly sjukhuset.

Här måste ni politiker/ledning agera akut, ni har inte råd att förlora mer personal. Ni kan inte driva sjukhuset med enbart ledning och Human Resources.

Att skriva ett inlägg till kunder och personal om vad man nationellt gör för sjuksköterskor m.m. är ungefär detsamma som att lägga ned akutverksamheten på sjukhuset och bara erbjuda friskvård. Jättebra att det finns handlingsplaner för framtida kompetensförsörjning men jag vill understryka att någon måste börja lyssna på personalen redan i går – vi är inte ute efter enorma projekt med Lean tavlor och allt annat som felaktigt nästlat sig in i sjukvårdens värld.

Jag kan mer än gärna visa dig runt på golvet och erbjuda dig ett par skor, jag kan mer än gärna över en kaffekopp vara språkrör för hela min yrkeskår för ni behöver insyn – mänsklig sådan, inte verksamhetsplaner eller budgetanalyser.

Det ”lilla” måste upp till ytan för där ligger stor del av orsaken till denna massflykt/massjukskrivningar/avsaknad av ansökningar på Skas.

Önskar att ni som ny styrelse för Skas vill ändra/stoppa denna negativa trend för allas (personalens, patienternas, skattebetalarnas) skull.

Viveka Karlberg

sjuksköterska/skyddsombud Skas Skövde

Jag vill börja med att tacka för att du iallafall besvarat insändarna angående välskött sjukhus eller ej, då vi personal är mer vana vid tystnad.

Jag välkomnar denna debatt då den är så oerhört central och levande för ”golvpersonalen”, tyvärr saknas spelrum för den i vårt yrkesliv. Hela organisationen är i vissa delar så slimmad att vi knappt vet vad vi tänker vissa pass.

Detta leder givetvis till frustration och ohälsa vilket i sinom tid resulterar i en uppgivenhet där mångas enda utväg är just det oundvikliga – att fly sjukhuset.

Här måste ni politiker/ledning agera akut, ni har inte råd att förlora mer personal. Ni kan inte driva sjukhuset med enbart ledning och Human Resources.

Att skriva ett inlägg till kunder och personal om vad man nationellt gör för sjuksköterskor m.m. är ungefär detsamma som att lägga ned akutverksamheten på sjukhuset och bara erbjuda friskvård. Jättebra att det finns handlingsplaner för framtida kompetensförsörjning men jag vill understryka att någon måste börja lyssna på personalen redan i går – vi är inte ute efter enorma projekt med Lean tavlor och allt annat som felaktigt nästlat sig in i sjukvårdens värld.

Jag kan mer än gärna visa dig runt på golvet och erbjuda dig ett par skor, jag kan mer än gärna över en kaffekopp vara språkrör för hela min yrkeskår för ni behöver insyn – mänsklig sådan, inte verksamhetsplaner eller budgetanalyser.

Det ”lilla” måste upp till ytan för där ligger stor del av orsaken till denna massflykt/massjukskrivningar/avsaknad av ansökningar på Skas.

Önskar att ni som ny styrelse för Skas vill ändra/stoppa denna negativa trend för allas (personalens, patienternas, skattebetalarnas) skull.

Viveka Karlberg

sjuksköterska/skyddsombud Skas Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.