07 nov 2015 06:00

07 nov 2015 06:00

Signalpolitik i folkvandringens tid

FLYKTINGAR. Efter en lång tvekan har regeringen ändrat tonläge i fråga om möjligheterna att ta emot fler flyktingar.

Sverige är numera fullt och migrationsminister Morgan Johansson (S) kan inte längre garantera tak över huvudet till de asylsökande som dagligen anländer i stora antal.

Statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) har förmedlat samma budskap: Läget är ansträngt, till gränsen av vår förmåga, och resurserna håller på att ta slut. Det läckta mail från regeringskansliet som uppmanade samtliga departement att se över alla tänkbara besparingsåtgärder understryker allvaret i situationen.

Bostäderna är slut och pengarna är slut, men varje dag anländer nya människor som måste tas om hand av Migrationsverket. I år räknar man, enligt den senaste prognosen med att 190 000 personer ska anlända till Sverige. Det motsvarar ett Linköping med allt vad det innebär. Strömmen av migranter ser inte ut att tunnas ut.

De tältläger som diskuterats är oundvikliga. I Tyskland, det EU-land som tillsammans med Sverige tagit emot flest flyktingar, bor 40 000 personer i tält. Många av dessa söker sig till Sverige och fler är att vänta nu när även Tyskland börjar bli fullt.

Det råder ingen tvekan om att Morgan Johanssons uttalanden är tänkta att skicka en signal till de som söker sig till Sverige. Om man har tak över huvudet i Tyskland så bör man inte söka sig till Sverige, då vi inte längre kan garantera ett boende. Detta har också sagts i klartext av finansministern.

Migrationsuppgörelsen, MÖ, mellan alla partier utom V och SD, innehöll en rad åtgärder ägnade att minska den dragningskraft Sverige har på flyktingar. Tillfälliga uppehållstillstånd och ökade försörjningskrav vid anhöriginvandring är, trots sina urvattnade undantag, tänkt att avråda flyktingar från att försöka ta sig till Sverige.

Fram till helt nyligen har det varit tabu bland politiker att öppet tala om ”signalpolitik” eller snarare ”att skicka signaler”, alltså precis det man nu håller på med.

De socialdemokratiska ministrarnas försök att, i elfte timmen, minska inflödet av migranter uppskattas inte av regeringspartnern Miljöpartiet som har en mer optimistisk syn på läget. Bland annat tror de att 15 000 nya boendeplatser kan skapas om asylsökande kan bli inneboende hos privatpersoner. Ett kreativt förslag, men symptomatiskt för MP:s syn på den nuvarande situationen.

MÖ tvingade MP till eftergifter de helst hade varit utan. Frågan är om partiet kommer att gå med på ytterligare åtgärder för att minska strömmen av migranter till Sverige. Som det ser ut nu måste det till kraftigare åtgärder för att minska trycket på det svenska mottagningssystemet.

Vi kan inte vänta oss att andra EU-länder kommer att avlasta Sveriges mottagande, eller att vi får ekonomisk nödhjälp av EU. Vi måste därför ta en del viktiga beslut på egen hand. S inser nog detta, till skillnad från MP. Huruvida tydligare signaler kommer att sändas blir därför också en fråga om hur S och MP värderar regeringsmakten.

Greger Ekman/SNB

Sverige är numera fullt och migrationsminister Morgan Johansson (S) kan inte längre garantera tak över huvudet till de asylsökande som dagligen anländer i stora antal.

Statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) har förmedlat samma budskap: Läget är ansträngt, till gränsen av vår förmåga, och resurserna håller på att ta slut. Det läckta mail från regeringskansliet som uppmanade samtliga departement att se över alla tänkbara besparingsåtgärder understryker allvaret i situationen.

Bostäderna är slut och pengarna är slut, men varje dag anländer nya människor som måste tas om hand av Migrationsverket. I år räknar man, enligt den senaste prognosen med att 190 000 personer ska anlända till Sverige. Det motsvarar ett Linköping med allt vad det innebär. Strömmen av migranter ser inte ut att tunnas ut.

De tältläger som diskuterats är oundvikliga. I Tyskland, det EU-land som tillsammans med Sverige tagit emot flest flyktingar, bor 40 000 personer i tält. Många av dessa söker sig till Sverige och fler är att vänta nu när även Tyskland börjar bli fullt.

Det råder ingen tvekan om att Morgan Johanssons uttalanden är tänkta att skicka en signal till de som söker sig till Sverige. Om man har tak över huvudet i Tyskland så bör man inte söka sig till Sverige, då vi inte längre kan garantera ett boende. Detta har också sagts i klartext av finansministern.

Migrationsuppgörelsen, MÖ, mellan alla partier utom V och SD, innehöll en rad åtgärder ägnade att minska den dragningskraft Sverige har på flyktingar. Tillfälliga uppehållstillstånd och ökade försörjningskrav vid anhöriginvandring är, trots sina urvattnade undantag, tänkt att avråda flyktingar från att försöka ta sig till Sverige.

Fram till helt nyligen har det varit tabu bland politiker att öppet tala om ”signalpolitik” eller snarare ”att skicka signaler”, alltså precis det man nu håller på med.

De socialdemokratiska ministrarnas försök att, i elfte timmen, minska inflödet av migranter uppskattas inte av regeringspartnern Miljöpartiet som har en mer optimistisk syn på läget. Bland annat tror de att 15 000 nya boendeplatser kan skapas om asylsökande kan bli inneboende hos privatpersoner. Ett kreativt förslag, men symptomatiskt för MP:s syn på den nuvarande situationen.

MÖ tvingade MP till eftergifter de helst hade varit utan. Frågan är om partiet kommer att gå med på ytterligare åtgärder för att minska strömmen av migranter till Sverige. Som det ser ut nu måste det till kraftigare åtgärder för att minska trycket på det svenska mottagningssystemet.

Vi kan inte vänta oss att andra EU-länder kommer att avlasta Sveriges mottagande, eller att vi får ekonomisk nödhjälp av EU. Vi måste därför ta en del viktiga beslut på egen hand. S inser nog detta, till skillnad från MP. Huruvida tydligare signaler kommer att sändas blir därför också en fråga om hur S och MP värderar regeringsmakten.

Greger Ekman/SNB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.