09 nov 2015 06:00

09 nov 2015 06:00

Polisen riktar sina insatser åt fel håll

VAPEN

Verkningslösa. Under de senaste åren har antalet skjutningar ökat i en alltmera galopperande omfattning. Nu är det inte bara ligorna som skadats/dödats, utan även oskyldiga personer drabbats.

Vad gör då polisen åt detta mycket allvarliga beteende, detta förekommer nästan alltid i så kallade utanförskapsområden?

Polisen har gjort en stor satsning på att jäklas med jägare och målskyttar, här har Västra Götalandsregionens polismyndighet speciellt utmärkt sig, genom att tolka vapenlagen så som fan tolkade bibeln.

Man har tyckt sig kunna ur ordet ”synnerliga skäl”, ställa vilka som helst orimliga krav på licensinnehavaren, när licensen ska förnyas. Detta har fått till följd att många hundra överklagande har gått till kammarrätten och förvaltningsdomstolen och följaktligen belastat dessa myndigheter helt i onödan.

Men åt de illegala vapen som florerar på gator och torg, har man mig veterligen inte gjort så många åtgärder och de man har gjort verkar helt resultatlösa. Var och en kan säkert förstå de drabbade i våra utanförskapsområden, som oftast har kommit till Sverige för att få trygghet och skydd, men nu drabbats av samma otrygghet i Sverige!

För istället för att stävja den kriminella användningen av illegala vapen, så tror man att en ytterligare press på civila vapen kan lösa problemet. Detta till trots att man vet, att inga som helst legala vapen används vid dessa illegala skjutningar.

Man kan klart dra paralleller men vad som skedde i Chicago under 1930-talets USA. Men trots detta oroande scenario som många av våra invandrare tvingas leva i, verkar det som om polisens insatser inte bara är helt verkningslösa, utan dessutom riktade åt helt fel håll.

Arnold

Vad gör då polisen åt detta mycket allvarliga beteende, detta förekommer nästan alltid i så kallade utanförskapsområden?

Polisen har gjort en stor satsning på att jäklas med jägare och målskyttar, här har Västra Götalandsregionens polismyndighet speciellt utmärkt sig, genom att tolka vapenlagen så som fan tolkade bibeln.

Man har tyckt sig kunna ur ordet ”synnerliga skäl”, ställa vilka som helst orimliga krav på licensinnehavaren, när licensen ska förnyas. Detta har fått till följd att många hundra överklagande har gått till kammarrätten och förvaltningsdomstolen och följaktligen belastat dessa myndigheter helt i onödan.

Men åt de illegala vapen som florerar på gator och torg, har man mig veterligen inte gjort så många åtgärder och de man har gjort verkar helt resultatlösa. Var och en kan säkert förstå de drabbade i våra utanförskapsområden, som oftast har kommit till Sverige för att få trygghet och skydd, men nu drabbats av samma otrygghet i Sverige!

För istället för att stävja den kriminella användningen av illegala vapen, så tror man att en ytterligare press på civila vapen kan lösa problemet. Detta till trots att man vet, att inga som helst legala vapen används vid dessa illegala skjutningar.

Man kan klart dra paralleller men vad som skedde i Chicago under 1930-talets USA. Men trots detta oroande scenario som många av våra invandrare tvingas leva i, verkar det som om polisens insatser inte bara är helt verkningslösa, utan dessutom riktade åt helt fel håll.

Arnold

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.