10 nov 2015 06:00

10 nov 2015 06:00

Åtta pappamånader finns redan

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN

Denna vecka kommer riksdagen att besluta om en utökad kvotering av föräldraförsäkringen genom att införa en så kallad tredje pappamånad. Detta trots att en nyligen genomförd opinionsmätning från Novus visar att 76 procent av medborgarna anser att föräldrarna själva ska få bestämma över sin föräldraledighet.

Föräldrarna får idag lika många dagar vardera inom ramen för föräldraförsäkringen men har friheten att överlåta dagarna till varandra. Alltså har pappan redan idag rätt att ta ut åtta månaders föräldraledighet om så önskas. Men fördelningen av dagarna tror inte den nuvarande regeringen att föräldrarna klarar att bestämma själva. Frågan är hur långt man kan reglera människors vardagsliv för att de ska bete sig på ett sådant sätt som bestämmande politiker önskar. Att tvångsfördela föräldraförsäkringen är att gå över gränsen.

Alla har olika förutsättningar och familjer ser olika ut. Det finns yrken (egenföretagare, lantbrukare m.fl.) där det inte går att den ena partnern stannar hemma. Resultatet av en ökad kvotering av föräldradagarna blir således att barnen kommer börja förskolan ännu tidigare än idag och att föräldradagarna därmed fryser inne.

Vi kristdemokrater vill öka familjernas frihet. Istället för ökad styrning vill vi att föräldrarna ska kunna överlåta dagar mellan sig fullt ut. Istället för att styra människors egna val vill vi lägga fokus på att öka möjligheter för både pappor och mammor att få vara mer tillsammans med sina barn. Genom kristdemokraternas förslag om förlängd rätt till tjänstledighet, förlängd föräldraförsäkring med 30 dagar och en skyddad inkomst för föräldralediga tills barnet är tre år, är vi en bit på väg till att kunna kombinera familjeliv och arbetsliv på ett bättre sätt.

Politiken ska stödja familjerna, inte styra och ställa med dem.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

Föräldrarna får idag lika många dagar vardera inom ramen för föräldraförsäkringen men har friheten att överlåta dagarna till varandra. Alltså har pappan redan idag rätt att ta ut åtta månaders föräldraledighet om så önskas. Men fördelningen av dagarna tror inte den nuvarande regeringen att föräldrarna klarar att bestämma själva. Frågan är hur långt man kan reglera människors vardagsliv för att de ska bete sig på ett sådant sätt som bestämmande politiker önskar. Att tvångsfördela föräldraförsäkringen är att gå över gränsen.

Alla har olika förutsättningar och familjer ser olika ut. Det finns yrken (egenföretagare, lantbrukare m.fl.) där det inte går att den ena partnern stannar hemma. Resultatet av en ökad kvotering av föräldradagarna blir således att barnen kommer börja förskolan ännu tidigare än idag och att föräldradagarna därmed fryser inne.

Vi kristdemokrater vill öka familjernas frihet. Istället för ökad styrning vill vi att föräldrarna ska kunna överlåta dagar mellan sig fullt ut. Istället för att styra människors egna val vill vi lägga fokus på att öka möjligheter för både pappor och mammor att få vara mer tillsammans med sina barn. Genom kristdemokraternas förslag om förlängd rätt till tjänstledighet, förlängd föräldraförsäkring med 30 dagar och en skyddad inkomst för föräldralediga tills barnet är tre år, är vi en bit på väg till att kunna kombinera familjeliv och arbetsliv på ett bättre sätt.

Politiken ska stödja familjerna, inte styra och ställa med dem.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.