10 nov 2015 06:00

10 nov 2015 06:00

Förväxla inte ideologi med djurvälfärd

PÄLSINDUSTRIN

Replik. Det är ganska magstarkt av Djurens rätt (SLA 4/11) att angripa både svensk djurskyddslagstiftning och våra politiker, utan att kunna presentera ett enda argument grundat på fakta istället för ideologi. Ideologi är nämligen ett mycket trubbigt redskap om man på ett seriöst vis vill diskutera djurvälfärd.

Djurrättslobbyns fixering vid så kallat ”naturligt beteende” är en legitim filosofisk syn, men när det gäller djurskydd – ett begrepp som kan mätas, vägas och påvisas – faller påståendet att den svenska domesticerade gårdsminken lider helt platt. Det finns en uppsjö av internationellt publicerad forskning som visar att gårdsminken helt utövar sitt naturliga beteende. Gårdsminken tillbringar 70–80 procent av sin tid i lyan. Brunst, parning och födsel sker på helt naturlig väg, och valparna stannar hos modern så länge de diar. Minkarna har fri tillgång på föda och vatten, de utsätts aldrig för transport eller stress och har en boendemiljö i fyra våningar och tillgång till olika berikning och leksaker. Att detta gör att minken mår bra framgår av de temperamentstest som etologer varje år gör på alla Svensk Minks gårdar, där 98 procent av djuren befinns vara ”lugna, harmoniska och nyfikna”, och där inga beteendeavvikelser alls funnits hos ungdjur. Vid de veterinärkontroller som varje kvartal görs på alla gårdar, har antalet djur som inte sköts på rätt sätt aldrig överstigit en promille. Det är samma siffror som länsstyrelsen noterat vid sina kontroller.

Detta är vedertagna parametrar på djurvälfärd, och det är respektlöst av Djurens rätt att kalla våra politiker ansvarslösa för att de lyssnar på sina experter och sina oberoende kontrollmyndigheter. Ansvarslöst vore det att, som den högljudda djurrättslobbyn föreslår, grunda lagar och föreskrifter på ideologi och föreställningar.

Våra politiker tar dock ansvar. Våra myndigheter tar ansvar. De gör ett bra jobb, som sett till att vi har världens hårdaste och bästa djurskyddslagar. De som är ansvarslösa här är istället den djurrättslobby som vill utlokalisera svenskt lantbruk till länder med lägre djurvälfärd. Det är verkligt ansvarslöst. Mot de svenska skattebetalarna, mot den svenska landsbygden, mot svenska jobb, men framför allt mot djuren, som skulle få det betydligt sämre i de länder med sämre djurskyddslagar som i så fall skulle ta över Sveriges andel av världsmarknaden.

Så, Djurens rätt, fortsätt gärna att diskutera religion och ideologi, men kalla det vid sitt rätta namn, och framför allt: blanda inte ihop det med fakta, vetenskap och djurvälfärd!

Johan Dalén

vd för svensk minknäring

Djurrättslobbyns fixering vid så kallat ”naturligt beteende” är en legitim filosofisk syn, men när det gäller djurskydd – ett begrepp som kan mätas, vägas och påvisas – faller påståendet att den svenska domesticerade gårdsminken lider helt platt. Det finns en uppsjö av internationellt publicerad forskning som visar att gårdsminken helt utövar sitt naturliga beteende. Gårdsminken tillbringar 70–80 procent av sin tid i lyan. Brunst, parning och födsel sker på helt naturlig väg, och valparna stannar hos modern så länge de diar. Minkarna har fri tillgång på föda och vatten, de utsätts aldrig för transport eller stress och har en boendemiljö i fyra våningar och tillgång till olika berikning och leksaker. Att detta gör att minken mår bra framgår av de temperamentstest som etologer varje år gör på alla Svensk Minks gårdar, där 98 procent av djuren befinns vara ”lugna, harmoniska och nyfikna”, och där inga beteendeavvikelser alls funnits hos ungdjur. Vid de veterinärkontroller som varje kvartal görs på alla gårdar, har antalet djur som inte sköts på rätt sätt aldrig överstigit en promille. Det är samma siffror som länsstyrelsen noterat vid sina kontroller.

Detta är vedertagna parametrar på djurvälfärd, och det är respektlöst av Djurens rätt att kalla våra politiker ansvarslösa för att de lyssnar på sina experter och sina oberoende kontrollmyndigheter. Ansvarslöst vore det att, som den högljudda djurrättslobbyn föreslår, grunda lagar och föreskrifter på ideologi och föreställningar.

Våra politiker tar dock ansvar. Våra myndigheter tar ansvar. De gör ett bra jobb, som sett till att vi har världens hårdaste och bästa djurskyddslagar. De som är ansvarslösa här är istället den djurrättslobby som vill utlokalisera svenskt lantbruk till länder med lägre djurvälfärd. Det är verkligt ansvarslöst. Mot de svenska skattebetalarna, mot den svenska landsbygden, mot svenska jobb, men framför allt mot djuren, som skulle få det betydligt sämre i de länder med sämre djurskyddslagar som i så fall skulle ta över Sveriges andel av världsmarknaden.

Så, Djurens rätt, fortsätt gärna att diskutera religion och ideologi, men kalla det vid sitt rätta namn, och framför allt: blanda inte ihop det med fakta, vetenskap och djurvälfärd!

Johan Dalén

vd för svensk minknäring

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.