10 nov 2015 06:00

10 nov 2015 06:00

Släpp amorteringskravet – lös bostadskrisen

Debatt:

Remissinstanserna har nu sagt sitt om regeringens förslag om amorteringskrav. Vi har gått igenom samtliga remissvar. En mindre andel stödjer förslaget, men många är direkt kritiska eller tveksamma. Och flera menar att det krävs ett helhetsgrepp för att lösa grundproblemen på bostadsmarknaden.

Mest anmärkningsvärt är att den tunga remissinstansen Kammarrätten i Jönköping ännu en gång underkänner förslaget. Det var de som satte käppar i hjulet när Finansinspektionen föreslog amorteringskrav i våras. Då menade Kammarrätten att det var tveksamt om det fanns juridiskt stöd för förslaget. Nu menar de att det krävs en lagändring för att amorteringskrav ska kunna införas. Och att det annars till och med kan strida mot grundlagen.

Oavsett vad man anser om de minst sagt besvärliga juridiska turerna kring amorteringskravet kan man vara säker på en sak: det löser knappast bostadskrisen. Till stor del är det trots allt bristen som drivit upp priserna på bostäder. Och vi är inte betjänta av ännu ett isolerat förslag för att lösa en stor och svår fråga. Vi behöver långsiktiga stabila spelregler för att vi tillsammans ska kunna växla upp bostadsbyggandet till en ännu högre nivå.

Istället för att krångla med Kammarrätten om krav på amortering bör regeringen nu passa på att ta ett större grepp om bostadsfrågan. Åtgärder bör vidtas som begränsar prisökningarna, ökar omflyttningen och får fart på byggandet. De hundratusentals människor som idag saknar egen bostad måste få det lättare att komma in på bostadsmarknaden. Därför behöver regeringen bjuda in till breda bostadspolitiska samtal över blockgränsen, som inte bara rör amorteringsfrågan.

Vi menar att ett första steg är att tillsätta en social bostadskommission för att tillsammans med partierna, kommunerna, fastighetsägare, byggbolag och hyresgäster ta fram en ny långsiktig bostadspolitik. Där bör frågor som rör de ekonomiska och skattemässiga villkoren som krävs för att få en välfungerande bostadsmarknad ingå. Att se över hela skattepaketet på bostäder som flyttskatt, fastighetsskatt och byggmoms. Men också att förbättra hushållens möjlighet att efterfråga olika typer av bostäder genom att se över stödet till enskilda hushåll, exempelvis bostadsbidragen och inte minst villkoren för bosparande.

Vi är väl medvetna om att det inte är lätt att lösa bostadskrisen, men en synnerligen svår situation har sällan simpla svar. Murarna för de som står utanför bostadsmarknaden i Sverige måste minska markant. Och det löser inget enskilt amorteringskrav i världen.

Anders Lago

förbundsordförande HSB

Dan Nyberg

vd HSB Nordvästra Götaland

Remissinstanserna har nu sagt sitt om regeringens förslag om amorteringskrav. Vi har gått igenom samtliga remissvar. En mindre andel stödjer förslaget, men många är direkt kritiska eller tveksamma. Och flera menar att det krävs ett helhetsgrepp för att lösa grundproblemen på bostadsmarknaden.

Mest anmärkningsvärt är att den tunga remissinstansen Kammarrätten i Jönköping ännu en gång underkänner förslaget. Det var de som satte käppar i hjulet när Finansinspektionen föreslog amorteringskrav i våras. Då menade Kammarrätten att det var tveksamt om det fanns juridiskt stöd för förslaget. Nu menar de att det krävs en lagändring för att amorteringskrav ska kunna införas. Och att det annars till och med kan strida mot grundlagen.

Oavsett vad man anser om de minst sagt besvärliga juridiska turerna kring amorteringskravet kan man vara säker på en sak: det löser knappast bostadskrisen. Till stor del är det trots allt bristen som drivit upp priserna på bostäder. Och vi är inte betjänta av ännu ett isolerat förslag för att lösa en stor och svår fråga. Vi behöver långsiktiga stabila spelregler för att vi tillsammans ska kunna växla upp bostadsbyggandet till en ännu högre nivå.

Istället för att krångla med Kammarrätten om krav på amortering bör regeringen nu passa på att ta ett större grepp om bostadsfrågan. Åtgärder bör vidtas som begränsar prisökningarna, ökar omflyttningen och får fart på byggandet. De hundratusentals människor som idag saknar egen bostad måste få det lättare att komma in på bostadsmarknaden. Därför behöver regeringen bjuda in till breda bostadspolitiska samtal över blockgränsen, som inte bara rör amorteringsfrågan.

Vi menar att ett första steg är att tillsätta en social bostadskommission för att tillsammans med partierna, kommunerna, fastighetsägare, byggbolag och hyresgäster ta fram en ny långsiktig bostadspolitik. Där bör frågor som rör de ekonomiska och skattemässiga villkoren som krävs för att få en välfungerande bostadsmarknad ingå. Att se över hela skattepaketet på bostäder som flyttskatt, fastighetsskatt och byggmoms. Men också att förbättra hushållens möjlighet att efterfråga olika typer av bostäder genom att se över stödet till enskilda hushåll, exempelvis bostadsbidragen och inte minst villkoren för bosparande.

Vi är väl medvetna om att det inte är lätt att lösa bostadskrisen, men en synnerligen svår situation har sällan simpla svar. Murarna för de som står utanför bostadsmarknaden i Sverige måste minska markant. Och det löser inget enskilt amorteringskrav i världen.

Anders Lago

förbundsordförande HSB

Dan Nyberg

vd HSB Nordvästra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.