11 nov 2015 06:00

11 nov 2015 14:46

Hela vårdideologin borde förändras

PSYKVÅRDEN

Replik. Signaturen H skrev i SLA om att ”Psykiatrin brister” 10 november. Tack för de orden. Många människor kan säkerligen inte annat än att hålla med. Situationen är dock mer mångfacetterad än att peka på att det saknas samtalsstöd och att standard-”lösningen” oftast är att skriva ut piller – ofta narkotikaklassade.

Själv befinner jag mig i pensionsåldern och under mitt liv har jag stött på många personer i min bekantskapskrets som har använt sig av psykiatrins metoder och därefter har fått betydande nya problem, d.v.s. med anledning av den psykiatriska behandlingen. Dessa piller riktar sig knappast till källan för besvären och de kan bland annat ge negativa personlighetsförändringar och missbruk (beroende). Det är även väl känt att elchocker kan orsaka minnesförlust.

Utifrån mitt individuella perspektiv med dessa personer vill jag ifrågasätta om inte hela vårdideologin borde förändras.

En bättre fungerande psykiatri skulle ge bättre hälsa och välmående och i slutändan ett ännu mer framgångsrikt Sverige.

EffBe

Själv befinner jag mig i pensionsåldern och under mitt liv har jag stött på många personer i min bekantskapskrets som har använt sig av psykiatrins metoder och därefter har fått betydande nya problem, d.v.s. med anledning av den psykiatriska behandlingen. Dessa piller riktar sig knappast till källan för besvären och de kan bland annat ge negativa personlighetsförändringar och missbruk (beroende). Det är även väl känt att elchocker kan orsaka minnesförlust.

Utifrån mitt individuella perspektiv med dessa personer vill jag ifrågasätta om inte hela vårdideologin borde förändras.

En bättre fungerande psykiatri skulle ge bättre hälsa och välmående och i slutändan ett ännu mer framgångsrikt Sverige.

EffBe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.