11 nov 2015 06:00

11 nov 2015 06:00

Ohållbart att bygga städer efter bilisternas behov

Replik:

Visst finns det konflikter i trafiken. Och bilförespråkaren Torkel Hallander sällar sig till raden av aktörer som hittar roten till det onda i en trafikantgrupp, nämligen cyklisterna (SLA 4/11). Tyvärr kanske vi gör Torkel ledsen, men från cyklisternas sida är det inte bilister vi har mest problem med, utan det är gångtrafikanter som vi p.g.a. felplanerad infrastruktur ofta tvingas dela utrymme med.

Tvärtom vill vi kunna välja att dela yta med bilisterna istället. Och en sådan lagändring är redan beställd av riksdagen. Så vi kommer snart på bred front!

Men för att ta det här med konflikten mellan cyklister och bilister. Till att börja med kan vi konstatera att cyklister bryter mot trafikreglerna. Det är ett ofrånkomligt faktum. Däremot är förmodligen överträdelserna betydligt färre än bilisters. I vart fall enligt polisens egen mätning som kom för något år sedan. Lagefterlevnaden kontrollerades under en vecka och sammanlagt rapporterades 974 stycken personer för trafikbrott:

• 548 som kört för fort.

• 103 som kört körförbudsbelagt fordon.

• 26 för att ha haft för kort avstånd till framförvarande bil

• 193 för olovlig körning

• 148 för att ha kört bil påverkad av alkohol eller narkotika

• 60 för att ha kört bil utan säkerhetsbälte.

Alltså över 500 bilister som kör för fort, nästan 200 som kör utan körkort och nära 150 personer som kör efter att ha supit eller knarkat – och vad fokuserade polisen på i det följande pressmeddelandet? Jo, att 80 cyklister cyklade mot rött!

Men jag delar Torkel Hallanders problembild, även om jag inte delar analysen. Vi måste få ner det konfrontatoriska i trafiken och minska på adrenalinhalten inom alla trafikantgruppen. Detta gäller i synnerhet i storstäderna, men liknande tongångar hörs från hela riket. Och det är ganska mycket ett svenskt problem, i vårt grannland Danmark förstår de knappt vad vi talar om. Där finns en förlåtande och hänsynstagande attityd mellan olika grupper av trafikanter.

Vi behöver också en infrastruktur som motsvarar behoven av det moderna samhället. Rätt byggd infrastruktur minskar regelöverträdelser. Och det behövs inte ny forskning eller nya utredningar för att klara detta. Runt om i världen finns enkla, praktiska och bra lösningar. Det är bara att sätta igång och bygga.

I grunden kommer det att handla om prioritering av yta. Fram till nu har man byggt städer efter bilisternas behov. Det är inte en hållbart nu eller i framtiden. Samtliga politiska partier, från höger till vänster, vill öka cyklandet. Det är helt enkelt nödvändigt. Med den takt urbaniseringen håller, kommer vi inte få plats i städerna om vi ska sitta en och en i varsin bil. Det är för trångt på ytan mellan husen i våra städer. Och värre kommer det att bli. Dessutom är det samhällsekonomiskt mycket lönsamt att satsa på ökat cyklande.

På en punkt håller jag dock med Torkel Hallander. Nollvisionen kommer inte att nås, så länge den inte inkluderar cyklister.

Klas Elm

vd, Svensk Cykling

Visst finns det konflikter i trafiken. Och bilförespråkaren Torkel Hallander sällar sig till raden av aktörer som hittar roten till det onda i en trafikantgrupp, nämligen cyklisterna (SLA 4/11). Tyvärr kanske vi gör Torkel ledsen, men från cyklisternas sida är det inte bilister vi har mest problem med, utan det är gångtrafikanter som vi p.g.a. felplanerad infrastruktur ofta tvingas dela utrymme med.

Tvärtom vill vi kunna välja att dela yta med bilisterna istället. Och en sådan lagändring är redan beställd av riksdagen. Så vi kommer snart på bred front!

Men för att ta det här med konflikten mellan cyklister och bilister. Till att börja med kan vi konstatera att cyklister bryter mot trafikreglerna. Det är ett ofrånkomligt faktum. Däremot är förmodligen överträdelserna betydligt färre än bilisters. I vart fall enligt polisens egen mätning som kom för något år sedan. Lagefterlevnaden kontrollerades under en vecka och sammanlagt rapporterades 974 stycken personer för trafikbrott:

• 548 som kört för fort.

• 103 som kört körförbudsbelagt fordon.

• 26 för att ha haft för kort avstånd till framförvarande bil

• 193 för olovlig körning

• 148 för att ha kört bil påverkad av alkohol eller narkotika

• 60 för att ha kört bil utan säkerhetsbälte.

Alltså över 500 bilister som kör för fort, nästan 200 som kör utan körkort och nära 150 personer som kör efter att ha supit eller knarkat – och vad fokuserade polisen på i det följande pressmeddelandet? Jo, att 80 cyklister cyklade mot rött!

Men jag delar Torkel Hallanders problembild, även om jag inte delar analysen. Vi måste få ner det konfrontatoriska i trafiken och minska på adrenalinhalten inom alla trafikantgruppen. Detta gäller i synnerhet i storstäderna, men liknande tongångar hörs från hela riket. Och det är ganska mycket ett svenskt problem, i vårt grannland Danmark förstår de knappt vad vi talar om. Där finns en förlåtande och hänsynstagande attityd mellan olika grupper av trafikanter.

Vi behöver också en infrastruktur som motsvarar behoven av det moderna samhället. Rätt byggd infrastruktur minskar regelöverträdelser. Och det behövs inte ny forskning eller nya utredningar för att klara detta. Runt om i världen finns enkla, praktiska och bra lösningar. Det är bara att sätta igång och bygga.

I grunden kommer det att handla om prioritering av yta. Fram till nu har man byggt städer efter bilisternas behov. Det är inte en hållbart nu eller i framtiden. Samtliga politiska partier, från höger till vänster, vill öka cyklandet. Det är helt enkelt nödvändigt. Med den takt urbaniseringen håller, kommer vi inte få plats i städerna om vi ska sitta en och en i varsin bil. Det är för trångt på ytan mellan husen i våra städer. Och värre kommer det att bli. Dessutom är det samhällsekonomiskt mycket lönsamt att satsa på ökat cyklande.

På en punkt håller jag dock med Torkel Hallander. Nollvisionen kommer inte att nås, så länge den inte inkluderar cyklister.

Klas Elm

vd, Svensk Cykling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.