11 nov 2015 06:00

11 nov 2015 06:00

Regionen värnar inte om pensionärernas hälsa

SJUKVÅRDEN

Vaccinationer. Enligt Folkhälsomyndigheten skördar säsongsinfluensan ett tusental liv bland seniorer varje år. Därför erbjuds alla som är äldre än 65 att vaccinera sig.

Influensavaccineringen anses så viktig att de flesta landsting/regioner inte tar ut någon kostnad för vaccineringen om personen tillhör en riskgrupp, exempelvis äldre som fyllt 65 år. Det är endast fem landsting/regioner som tar betalt och i Västra Götalandsregionen är det dyrast, 100 kronor.

I annonser informerar Västra Götalandsregionen om att de som tillhör en riskgrupp har större risk att bli allvarligt sjuk av influensa. De bör därför vaccinera sig. Härigenom får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset. Allvarliga fall av influensan minskar och därigenom minskar förmodligen även belastningen och kostnaderna på sjukvården. Därför bör så många som möjligt, som tillhör riskgrupperna, ta influensavaccinet.

SPF Seniorerna har engagerat sig i ett mer jämlikt vaccinationsprogram för äldre, och vill bland annat att influensavaccinet ska vara gratis i alla landsting. Ordföranden Christina Rogestam framförde under ett riksdagsseminarium i frågan att det var väldigt viktigt för äldres hälsa att det händer något på det här området. Det handlar om livskvalitet. Att då fem landsting tar betalt för att vaccinera är mycket dåligt, det måste ändras.

Västra Götaland, bli en region som värnar om pensionärernas hälsa!

Gunnar Hedberg

Äldrepolitiska gruppen inom SPF Elin, Skövde

Influensavaccineringen anses så viktig att de flesta landsting/regioner inte tar ut någon kostnad för vaccineringen om personen tillhör en riskgrupp, exempelvis äldre som fyllt 65 år. Det är endast fem landsting/regioner som tar betalt och i Västra Götalandsregionen är det dyrast, 100 kronor.

I annonser informerar Västra Götalandsregionen om att de som tillhör en riskgrupp har större risk att bli allvarligt sjuk av influensa. De bör därför vaccinera sig. Härigenom får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset. Allvarliga fall av influensan minskar och därigenom minskar förmodligen även belastningen och kostnaderna på sjukvården. Därför bör så många som möjligt, som tillhör riskgrupperna, ta influensavaccinet.

SPF Seniorerna har engagerat sig i ett mer jämlikt vaccinationsprogram för äldre, och vill bland annat att influensavaccinet ska vara gratis i alla landsting. Ordföranden Christina Rogestam framförde under ett riksdagsseminarium i frågan att det var väldigt viktigt för äldres hälsa att det händer något på det här området. Det handlar om livskvalitet. Att då fem landsting tar betalt för att vaccinera är mycket dåligt, det måste ändras.

Västra Götaland, bli en region som värnar om pensionärernas hälsa!

Gunnar Hedberg

Äldrepolitiska gruppen inom SPF Elin, Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.