11 nov 2015 06:00

11 nov 2015 06:00

Skas vill både behålla och rekrytera personal

SJUKVÅRDEN

Skaraborgs sjukhus (Skas) främsta uppgift är att vårda människor och hjälpa dem som söker sig till oss, på alla de sätt vi kan. För att klara av den här viktiga uppgiften behöver vi vara många anställda och därför pågår ett ständigt rekryteringsarbete för att hitta ny personal. Men lika viktigt är att behålla den skickliga och lojala personal vi redan har. Ingen nämnd, ingen glömd, alla medarbetare spelar en roll för att verksamheten ska fungera. Det är många anställda som har arbetat här i över 30 år. Vi tror och hoppas att det beror på att de trivs med sina arbetskamrater och på sin arbetsplats.

Ett av de sätt vi använder oss av för att knyta nya kontakter är de mycket uppskattade middagarna för sjuksköterskestudenter. Senast, nu i november, tackade 33 personer ja och det finns en stor möjlighet att samtliga också kommer att bli nya medarbetare.

Det här var andra gången som Skas höll studentmiddag för en avgångsklass sjuksköterskor vid Högskolan i Skövde. Premiären hölls i mars 2015, då kom 19 på middagen varav samtliga även tackade ja till ett jobb. Totalt tillsvidareanställdes 33 sjuksköterskor av 54 ur samma avgångsklass.

Middagsbjudningen är en av flera kontakter som finns mellan Skas och studenter. 2014/2015 var vi på åtta olika studentmässor och fick in ett stort antal intresseanmälningar.

Varje år genomför dessutom omkring 600 studenter från olika lärosäten sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid Skaraborgs sjukhus. Den största andelen utgörs av grundutbildning sjuksköterska, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. De tycker att det fungerar väldigt bra, har det visat sig. Efter varje VFU får studenten nämligen svara på en enkät. Resultatet hittills är att 95 procent av dessa studerande är mycket nöjda med kvaliteten på sin VFU inom Skas och man ser ingen skillnad inom de olika grupperna. Vi har även haft ett strukturerat introduktionsprogram sedan 2004. Detta går nu över och blir ett kliniskt basår. Syftet är att ge de nyexaminerade en trygg inskolning i sitt yrke. Under det här året har man två placeringar och stöds av utbildade handledare.

Men, som redan nämnts, Inte minst viktigt är att behålla våra sjuksköterskor. Vi erbjuder möjligheter till kompetensutveckling/karriärväg. Skas har för närvarande 31 medarbetare som läser vidareutbildning med bibehållen lön, så kallade Utbildningstjänster. Åtta medarbetare var klara med detta 2014. Det planeras också för ytterligare 22 platser för nästa år. Vi kommer också under 2016 att tydliggöra karriärvägar för sjuksköterskor i form av en karriärutvecklingsmodell. Möjlighet till kompetensutveckling är en viktig faktor för trivseln på arbetsplatsen. Här kan vi bli tydligare med att marknadsföra vilka möjligheter som faktiskt finns.

Peder Yderhag

HR-chef, Skaraborgs sjukhus

Skaraborgs sjukhus (Skas) främsta uppgift är att vårda människor och hjälpa dem som söker sig till oss, på alla de sätt vi kan. För att klara av den här viktiga uppgiften behöver vi vara många anställda och därför pågår ett ständigt rekryteringsarbete för att hitta ny personal. Men lika viktigt är att behålla den skickliga och lojala personal vi redan har. Ingen nämnd, ingen glömd, alla medarbetare spelar en roll för att verksamheten ska fungera. Det är många anställda som har arbetat här i över 30 år. Vi tror och hoppas att det beror på att de trivs med sina arbetskamrater och på sin arbetsplats.

Ett av de sätt vi använder oss av för att knyta nya kontakter är de mycket uppskattade middagarna för sjuksköterskestudenter. Senast, nu i november, tackade 33 personer ja och det finns en stor möjlighet att samtliga också kommer att bli nya medarbetare.

Det här var andra gången som Skas höll studentmiddag för en avgångsklass sjuksköterskor vid Högskolan i Skövde. Premiären hölls i mars 2015, då kom 19 på middagen varav samtliga även tackade ja till ett jobb. Totalt tillsvidareanställdes 33 sjuksköterskor av 54 ur samma avgångsklass.

Middagsbjudningen är en av flera kontakter som finns mellan Skas och studenter. 2014/2015 var vi på åtta olika studentmässor och fick in ett stort antal intresseanmälningar.

Varje år genomför dessutom omkring 600 studenter från olika lärosäten sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid Skaraborgs sjukhus. Den största andelen utgörs av grundutbildning sjuksköterska, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. De tycker att det fungerar väldigt bra, har det visat sig. Efter varje VFU får studenten nämligen svara på en enkät. Resultatet hittills är att 95 procent av dessa studerande är mycket nöjda med kvaliteten på sin VFU inom Skas och man ser ingen skillnad inom de olika grupperna. Vi har även haft ett strukturerat introduktionsprogram sedan 2004. Detta går nu över och blir ett kliniskt basår. Syftet är att ge de nyexaminerade en trygg inskolning i sitt yrke. Under det här året har man två placeringar och stöds av utbildade handledare.

Men, som redan nämnts, Inte minst viktigt är att behålla våra sjuksköterskor. Vi erbjuder möjligheter till kompetensutveckling/karriärväg. Skas har för närvarande 31 medarbetare som läser vidareutbildning med bibehållen lön, så kallade Utbildningstjänster. Åtta medarbetare var klara med detta 2014. Det planeras också för ytterligare 22 platser för nästa år. Vi kommer också under 2016 att tydliggöra karriärvägar för sjuksköterskor i form av en karriärutvecklingsmodell. Möjlighet till kompetensutveckling är en viktig faktor för trivseln på arbetsplatsen. Här kan vi bli tydligare med att marknadsföra vilka möjligheter som faktiskt finns.

Peder Yderhag

HR-chef, Skaraborgs sjukhus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.