12 nov 2015 06:00

12 nov 2015 06:00

Dags ta krafttag mot systematiska stölder

Debatt:

Centerpartiet vill ta krafttag mot de systematiska stölderna. 11 bostadsinbrott har enligt Polisen anmälts i Skaraborg sedan i fredags. Misstankar finns om att det är en välorganiserad liga som utfört brotten. Att bli utsatt för ett inbrott kan vara integritetskränkande och skapa stor irritation och oro. Många utsatta vittnar om att inte längre känna sig trygga i sitt eget hem och att saker med starkt affektionsvärde för alltid försvunnit. Det krävs nya tag för att stoppa de systematiska stölderna.

Många människor upplever att brott, trots att de tycks möjliga att lösa, inte utreds. Till exempel klaras endast 4 procent av bostadsinbrotten upp. Det finns många som upplever att polis och åklagare låter bli att utreda brott, trots att den drabbade vet att det finns uppgifter som kan ge starka indikationer på vem som har begått brottet, till exempel bevis i form av bilder och filmer från övervakningskameror. För att inte förtroendet för rättsväsendet ska hotas måste grundtesen vara att alla brott som kan utredas ska utredas.

De systematiska stölderna drabbar många och får trots detta inte mycket uppmärksamhet från rättsväsendet. De ger heller ofta inte någon påföljd alls för den som samtidigt begår andra liknande brott. Detta skapar en frustration och irritation hos den som blir utsatt och sänder helt fel signaler till dem som begår brotten. Därför behövs en ny brottsrubricering, systematisk stöld, med en hårdare straffskala. Med ett högre straffvärde skickar vi en tydlig signal till polisen och övriga rättssystemet om att seriestölder är viktiga att utreda och att gärningsmännen ska lagföras. Vi skickar också en tydlig signal till den som planerar att begå denna typ av brott att vi tar dem på stort allvar.

Vi i Centerpartiet vill också ha en översyn av den mängdrabatt som i praktiken ges till den som begår många brott och som gör att personer som begår flera olika brott ofta bara döms för ett fåtal. Samhället ska i största möjliga mån ge samtliga brottsoffer upprättelse i de fall skuld kan påvisas.

Att polisen, oberoende av mängdrabattens vara eller inte vara, måste prioritera är helt ofrånkomligt – men i dagsläget har vi en situation där polisen utreder brott och den åtalades befinns skyldig helt utan straffpåföljd. Man använder alltså resurser trots att ingen upprättelse sker. Straffpåföljden måste bättre spegla den samlade bilden av brottens omfattning.

Johan Hedin (C)

rättspolitisk talesperson

Börje Johansson (C)

kretsordförande Skövde

Centerpartiet vill ta krafttag mot de systematiska stölderna. 11 bostadsinbrott har enligt Polisen anmälts i Skaraborg sedan i fredags. Misstankar finns om att det är en välorganiserad liga som utfört brotten. Att bli utsatt för ett inbrott kan vara integritetskränkande och skapa stor irritation och oro. Många utsatta vittnar om att inte längre känna sig trygga i sitt eget hem och att saker med starkt affektionsvärde för alltid försvunnit. Det krävs nya tag för att stoppa de systematiska stölderna.

Många människor upplever att brott, trots att de tycks möjliga att lösa, inte utreds. Till exempel klaras endast 4 procent av bostadsinbrotten upp. Det finns många som upplever att polis och åklagare låter bli att utreda brott, trots att den drabbade vet att det finns uppgifter som kan ge starka indikationer på vem som har begått brottet, till exempel bevis i form av bilder och filmer från övervakningskameror. För att inte förtroendet för rättsväsendet ska hotas måste grundtesen vara att alla brott som kan utredas ska utredas.

De systematiska stölderna drabbar många och får trots detta inte mycket uppmärksamhet från rättsväsendet. De ger heller ofta inte någon påföljd alls för den som samtidigt begår andra liknande brott. Detta skapar en frustration och irritation hos den som blir utsatt och sänder helt fel signaler till dem som begår brotten. Därför behövs en ny brottsrubricering, systematisk stöld, med en hårdare straffskala. Med ett högre straffvärde skickar vi en tydlig signal till polisen och övriga rättssystemet om att seriestölder är viktiga att utreda och att gärningsmännen ska lagföras. Vi skickar också en tydlig signal till den som planerar att begå denna typ av brott att vi tar dem på stort allvar.

Vi i Centerpartiet vill också ha en översyn av den mängdrabatt som i praktiken ges till den som begår många brott och som gör att personer som begår flera olika brott ofta bara döms för ett fåtal. Samhället ska i största möjliga mån ge samtliga brottsoffer upprättelse i de fall skuld kan påvisas.

Att polisen, oberoende av mängdrabattens vara eller inte vara, måste prioritera är helt ofrånkomligt – men i dagsläget har vi en situation där polisen utreder brott och den åtalades befinns skyldig helt utan straffpåföljd. Man använder alltså resurser trots att ingen upprättelse sker. Straffpåföljden måste bättre spegla den samlade bilden av brottens omfattning.

Johan Hedin (C)

rättspolitisk talesperson

Börje Johansson (C)

kretsordförande Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.