12 nov 2015 06:00

12 nov 2015 06:00

Jag gråter också ...

TINGSHUSPARKEN

Läste i SLA (7/11) en människas förtvivlan över att Tingshusparken skall skövlas. Förstår hen. Varför driver det gröna Centerpartiet denna fråga så hårt? Centerpartiet har blivit ett grönt betongparti som till varje pris och med alla till buds stående medel tar bort gröna ytor (parker m.m.) som finns kvar i centrala Skövde. Vem av oss Skövdebor vill att de tjänstemän som vi anställt och de politiker vi röstat fram skall driva frågan om att förtäta centrala Skövde? Skärpning.

Det borde vara ett val där vi får ta ställning till så stora frågor innan beslut tas. Finns bara en som tjänar pengar på att få skövla Tingshusparken och bygga hus och det är Arne Lorentzon, vi Skövdebor förlorar på alla plan.

Mitt hjärta gråter också

Läste i SLA (7/11) en människas förtvivlan över att Tingshusparken skall skövlas. Förstår hen. Varför driver det gröna Centerpartiet denna fråga så hårt? Centerpartiet har blivit ett grönt betongparti som till varje pris och med alla till buds stående medel tar bort gröna ytor (parker m.m.) som finns kvar i centrala Skövde. Vem av oss Skövdebor vill att de tjänstemän som vi anställt och de politiker vi röstat fram skall driva frågan om att förtäta centrala Skövde? Skärpning.

Det borde vara ett val där vi får ta ställning till så stora frågor innan beslut tas. Finns bara en som tjänar pengar på att få skövla Tingshusparken och bygga hus och det är Arne Lorentzon, vi Skövdebor förlorar på alla plan.

Mitt hjärta gråter också

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.