12 nov 2015 06:00

12 nov 2015 06:00

Läkekonst att ha tid

SJUKVÅRDEN

Replik. Angående ”Besviken patients” insändare (SLA 11/11).

Är det sant att läkarna inte lyssnar på patienterna?

Det finns många skäl för att det kan vara så. För stor arbetsbelastning, för mycket administration, ökade arbetsuppgifter.

Jag har varit läkare i 40 år och har aldrig varit stressad, aldrig varit jäktad! Vad handlar det om? Jo, att vara fysiskt och mentalt närvarande hos patienten. Våga lyssna! När vi är stressade är vi dåliga lyssnare och patienten går utan att ha känt att han fått svar.

Detta att en patient får tid, känner sig lyssnad på och är nöjd är vad som kallas läkekonst. Antal besök hos läkaren minskar. Hellre ett lite lägre besöksantal än korta, snabba besök för att få upp besöksfrekvensen och bättre statistik och mer inkomster till vårdcentralen.

Läkekonst har varit mitt mål men det tycks nu vara glömt men detta är en konst till glädje för patienter. Sjukvårdens standard är inte låg. Men bemötandet kunde vara bättre.

NN

läkare

Är det sant att läkarna inte lyssnar på patienterna?

Det finns många skäl för att det kan vara så. För stor arbetsbelastning, för mycket administration, ökade arbetsuppgifter.

Jag har varit läkare i 40 år och har aldrig varit stressad, aldrig varit jäktad! Vad handlar det om? Jo, att vara fysiskt och mentalt närvarande hos patienten. Våga lyssna! När vi är stressade är vi dåliga lyssnare och patienten går utan att ha känt att han fått svar.

Detta att en patient får tid, känner sig lyssnad på och är nöjd är vad som kallas läkekonst. Antal besök hos läkaren minskar. Hellre ett lite lägre besöksantal än korta, snabba besök för att få upp besöksfrekvensen och bättre statistik och mer inkomster till vårdcentralen.

Läkekonst har varit mitt mål men det tycks nu vara glömt men detta är en konst till glädje för patienter. Sjukvårdens standard är inte låg. Men bemötandet kunde vara bättre.

NN

läkare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.