12 nov 2015 06:00

13 nov 2015 14:05

När godheten slår fel

FLYKTINGAR

Replik. Svar på signaturen S. B:s insändare den 11 november.

Rapporter kommer nu dagligen om Sveriges utsatta läge vad gäller migration. Enligt Migrationsverket kom det vecka 45, 10 200 personer. 2 000 fler än veckan innan. För året ligger siffran på ungefär 190 000, och då är inte anhöriginvandringen medräknad.

Att hjälpa människor, finns väl inneboende hos de flesta av oss. Men frågan är hur denna hjälp skall gå till, så att både de som hjälper och de som får hjälp, skall få en bra tillvaro.

Ett exempel är när vår statsminister Stefan Löven var på Skaraborgs sjukhus i Skövde. I en artikel i SLA beskrivs att bland 150 000 asylsökande, skulle det finnas 1 000 läkare. Det redovisas inte var siffran kommer ifrån, men hur som helst är kanske det viktiga de övriga 149 000, de nämns inte över huvud taget.

Vad som krävs för att integration skall fungera är en god arbetsmarknad, bostäder, så att det räcker, både till dem som kommer och de som redan är bosatta i landet. Står ekonomin pall för de påfrestningar den utsätts för?

Inget av ovanstående fungerar i Sverige. Tältläger slås upp. Madrasser rullas ut i gymnastiksalar. Tomma kontorslokaler används. Fritidsanläggningar, högfjällshotellet vid riksgränsen. För att ta några exempel. Det finns många fler.

Det här agerandet är fullt av desperation. Men det vi gör nu kommer att för alltid prägla vår framtid. Vår finansminister Magdalena Andersson, jagar departementen, så att de skall skjuta upp investeringar, och biståndet till utsatta länder blir nu bistånd till vårt eget, då pengar tas till migrationen. Vi lånar pengar p.g.a. det ökade trycket på den svenska ekonomin. Stefan Löven begär hjälp av EU, vilket lär bli svårt.

Som sagt, vår framtid är beroende av hur vi agerar nu. Då gäller det att vi gör det rätt. Och politiker med beslutsångest, gör ju inte saken bättre.

Conny Östling

Rapporter kommer nu dagligen om Sveriges utsatta läge vad gäller migration. Enligt Migrationsverket kom det vecka 45, 10 200 personer. 2 000 fler än veckan innan. För året ligger siffran på ungefär 190 000, och då är inte anhöriginvandringen medräknad.

Att hjälpa människor, finns väl inneboende hos de flesta av oss. Men frågan är hur denna hjälp skall gå till, så att både de som hjälper och de som får hjälp, skall få en bra tillvaro.

Ett exempel är när vår statsminister Stefan Löven var på Skaraborgs sjukhus i Skövde. I en artikel i SLA beskrivs att bland 150 000 asylsökande, skulle det finnas 1 000 läkare. Det redovisas inte var siffran kommer ifrån, men hur som helst är kanske det viktiga de övriga 149 000, de nämns inte över huvud taget.

Vad som krävs för att integration skall fungera är en god arbetsmarknad, bostäder, så att det räcker, både till dem som kommer och de som redan är bosatta i landet. Står ekonomin pall för de påfrestningar den utsätts för?

Inget av ovanstående fungerar i Sverige. Tältläger slås upp. Madrasser rullas ut i gymnastiksalar. Tomma kontorslokaler används. Fritidsanläggningar, högfjällshotellet vid riksgränsen. För att ta några exempel. Det finns många fler.

Det här agerandet är fullt av desperation. Men det vi gör nu kommer att för alltid prägla vår framtid. Vår finansminister Magdalena Andersson, jagar departementen, så att de skall skjuta upp investeringar, och biståndet till utsatta länder blir nu bistånd till vårt eget, då pengar tas till migrationen. Vi lånar pengar p.g.a. det ökade trycket på den svenska ekonomin. Stefan Löven begär hjälp av EU, vilket lär bli svårt.

Som sagt, vår framtid är beroende av hur vi agerar nu. Då gäller det att vi gör det rätt. Och politiker med beslutsångest, gör ju inte saken bättre.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.