12 nov 2015 06:00

12 nov 2015 06:00

Var ska de bo?

REPLIK.

Angående insändaren med signaturen S.B. (SLA 11/11).

Ja, vi ska hjälpa människor i nöd men Sverige kan inte ta emot alla dessa flyktingar som kommer nu, var ska de bo, var ska de få arbete, var ska barnen gå i skolan? Våran sjukvård går på knäna, i våra skolor är det redan för många barn i varje klass, våra ungdomar är arbetslösa och saknar eget boende, våra poliser är underbemannade och har för dåligt betalt för sina arbeten, många pensionärer har svårt att klara sig på sin pension.

Alla ni som vill att Sverige ska ta emot fler flyktingar kan ju börja med att själva upplåta och ta emot några i sina egna hem, det är snart vinter.

Monica Eriksson

Ja, vi ska hjälpa människor i nöd men Sverige kan inte ta emot alla dessa flyktingar som kommer nu, var ska de bo, var ska de få arbete, var ska barnen gå i skolan? Våran sjukvård går på knäna, i våra skolor är det redan för många barn i varje klass, våra ungdomar är arbetslösa och saknar eget boende, våra poliser är underbemannade och har för dåligt betalt för sina arbeten, många pensionärer har svårt att klara sig på sin pension.

Alla ni som vill att Sverige ska ta emot fler flyktingar kan ju börja med att själva upplåta och ta emot några i sina egna hem, det är snart vinter.

Monica Eriksson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.