13 nov 2015 06:01

13 nov 2015 06:01

Bygg bostäder på Södra IP

BYGGNATION

Skövde kommun, Skövdebostäder och andra fastighetsbolag dammsuger Skövde efter möjliga platser att bygga på. Helst ska de ligga i centrum.

Skövde har ett stort behov av bostäder, om vi ska kunna utvecklas mot vision 2025. Målet 60 000 invånare innebär att minst 300 nya bostäder måste byggas varje år. Om vi skulle kunna bygga ännu fler, skulle 60 000 kunna ökas till 70–80 000 redan 2030–35. Alla de människor, som nu pendlar till Skövde från andra kommuner för att jobba, måste också kunna få välja att bosätta sig i Skövde.

Det finns en plats nära centrum, som skulle kunna utvecklas till ett bra bostadsområde. Då måste vi dock flytta nuvarande verksamhet till någon annan plats.

Södra IP med idrottshallen och närliggande parkeringsytor kan utvecklas till ett fantastiskt bostadsområde nära centrum. Både Södra IP och idrottshallen är i behov av stora renoveringar eller nybyggnad. Innan vi fattar sådana beslut bör det vägas mot att flytta och bygga nytt.

Önskvärt är att vi redan nu börjar planera för en ny idrottsplats. Det är inte nödvändigt att den ska ligga i centrum. Finns det möjlighet är Lillegården perfekt tillsammans med Billingehov och övriga planer.

En nybyggd idrottsplats måste självklart byggas för krav enligt vad superettan i fotboll behöver, med utvecklingsmöjligheter. Det ska också finnas vad övriga bollsporter och friidrotten behöver på hög nivå. Konstgräsplanen med värme måste också byggas upp nära idrottsplatsen.

Det kan finnas problem att få plats vid Lillegården med dessa behov. Vattentäkten kan begränsa utrymmet liksom naturrestriktioner runt Karstorpsområdet.

Om det inte är möjligt att placera idrottsplatsen vid Lillegården, måste vi snarast utreda andra möjliga platser.

Behovet av bostäder för att Skövde ska kunna växa, är stort. Alla möjligheter att bygga måste tas till vara – nu.

Kaj-Eve Enroth

Rikard Arenius

Christer Winbäck

Ulla-Britt Hagström

Folkpartiet Liberalerna i Skövde

Skövde har ett stort behov av bostäder, om vi ska kunna utvecklas mot vision 2025. Målet 60 000 invånare innebär att minst 300 nya bostäder måste byggas varje år. Om vi skulle kunna bygga ännu fler, skulle 60 000 kunna ökas till 70–80 000 redan 2030–35. Alla de människor, som nu pendlar till Skövde från andra kommuner för att jobba, måste också kunna få välja att bosätta sig i Skövde.

Det finns en plats nära centrum, som skulle kunna utvecklas till ett bra bostadsområde. Då måste vi dock flytta nuvarande verksamhet till någon annan plats.

Södra IP med idrottshallen och närliggande parkeringsytor kan utvecklas till ett fantastiskt bostadsområde nära centrum. Både Södra IP och idrottshallen är i behov av stora renoveringar eller nybyggnad. Innan vi fattar sådana beslut bör det vägas mot att flytta och bygga nytt.

Önskvärt är att vi redan nu börjar planera för en ny idrottsplats. Det är inte nödvändigt att den ska ligga i centrum. Finns det möjlighet är Lillegården perfekt tillsammans med Billingehov och övriga planer.

En nybyggd idrottsplats måste självklart byggas för krav enligt vad superettan i fotboll behöver, med utvecklingsmöjligheter. Det ska också finnas vad övriga bollsporter och friidrotten behöver på hög nivå. Konstgräsplanen med värme måste också byggas upp nära idrottsplatsen.

Det kan finnas problem att få plats vid Lillegården med dessa behov. Vattentäkten kan begränsa utrymmet liksom naturrestriktioner runt Karstorpsområdet.

Om det inte är möjligt att placera idrottsplatsen vid Lillegården, måste vi snarast utreda andra möjliga platser.

Behovet av bostäder för att Skövde ska kunna växa, är stort. Alla möjligheter att bygga måste tas till vara – nu.

Kaj-Eve Enroth

Rikard Arenius

Christer Winbäck

Ulla-Britt Hagström

Folkpartiet Liberalerna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.