13 nov 2015 06:00

13 nov 2015 06:00

Därför flyr människor

FLYKTINGAR

Syrien. Varför flyr människor från Syrien? Man flyr från krig och elände. Läget är akut.

Men det finns oftast underliggande orsaker till en kris. År 1960 befolkades Syrien av 4,5 miljoner människor – idag, innan krisen, hela 22,5 miljoner.

Landets välfärd är till betydande del byggt på oljeinkomster från 60-talet. Men år 1996 nådde landet sin oljeproduktionstopp samtidigt som landet och befolkningen gjort sig beroende av inkomster från oljan.

Idag har oljeproduktionen minskat avsevärt och oljeexporten som tidigare gett landet stora inkomster har i stort sett upphört. Man är nu istället oljeimportör.

År 2006–2011 drabbades landet av en svår torkperiod vilket gjorde att allt fler flyttade in till städerna för att söka sysselsättning. De olika folkgrupperna kom där i konflikt med varandra och många demonstrationer följde. Syrien är hem för många olika etniska och religiösa grupper, däribland araber, greker, armenier, assyrier, kurder, tjerkesser och mandéer. Religiösa grupper är sunnimuslimer, kristna, alawiter, druser, mandéer och Yazidis. Sunniaraber utgör den största befolkningsgruppen i Syrien. För att stävja oroligheterna som uppstod mellan dessa grupper när landets ekonomi blev allt sämre valde Syriens president Bashar al-Assad den hårda vägen. Detta scenario eskalerade så småningom till det inbördeskrig som råder idag.

Detta som en liten orientering om konsekvenser där grundläggande fundament ändras för ett land. Liknande orsaker och konsekvenser var också det som utlöste oroligheterna i de länder som ingår i den ”Arabiska våren”.

Bengt Eriksson

Men det finns oftast underliggande orsaker till en kris. År 1960 befolkades Syrien av 4,5 miljoner människor – idag, innan krisen, hela 22,5 miljoner.

Landets välfärd är till betydande del byggt på oljeinkomster från 60-talet. Men år 1996 nådde landet sin oljeproduktionstopp samtidigt som landet och befolkningen gjort sig beroende av inkomster från oljan.

Idag har oljeproduktionen minskat avsevärt och oljeexporten som tidigare gett landet stora inkomster har i stort sett upphört. Man är nu istället oljeimportör.

År 2006–2011 drabbades landet av en svår torkperiod vilket gjorde att allt fler flyttade in till städerna för att söka sysselsättning. De olika folkgrupperna kom där i konflikt med varandra och många demonstrationer följde. Syrien är hem för många olika etniska och religiösa grupper, däribland araber, greker, armenier, assyrier, kurder, tjerkesser och mandéer. Religiösa grupper är sunnimuslimer, kristna, alawiter, druser, mandéer och Yazidis. Sunniaraber utgör den största befolkningsgruppen i Syrien. För att stävja oroligheterna som uppstod mellan dessa grupper när landets ekonomi blev allt sämre valde Syriens president Bashar al-Assad den hårda vägen. Detta scenario eskalerade så småningom till det inbördeskrig som råder idag.

Detta som en liten orientering om konsekvenser där grundläggande fundament ändras för ett land. Liknande orsaker och konsekvenser var också det som utlöste oroligheterna i de länder som ingår i den ”Arabiska våren”.

Bengt Eriksson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.