13 nov 2015 06:00

13 nov 2015 06:00

Snart kan vi inte fullgöra vårt uppdrag

Debatt:

Vi lever i ett Sverige där människor känner sig mindre och mindre trygga. Våldet kommer närmare och belastningen på polisen ökar. I den nya polisreformen lovar man att polisen ska komma närmare medborgarna, vi ska ge medborgarlöften och särskilda kommunpoliser ska ha en ständig dialog med kommunerna – men det finns inte tillräckligt med poliser för att göra jobbet! Och de som jobbar idag håller vi på att slita ut!

Kraven på dagens poliser är betydligt högre än för 30 år sedan.

Larmen är fler och dessutom tar varje larm betydligt längre tid med förhör på plats, förstahandsåtgärder och längre och krångligare avrapportering. Därtill kommer nya ansvarsområden, vi har områdespoliser i särskilt utsatta områden, vi ska ha tillsyn vid utsatta objekt (nu senast asylboenden) och konsekvensen av strömmen flyktingar kan vi inte klart se ännu.

Belastningen på våra kriminalavdelningar ökar. Det är fler brott att utreda och utredningarna blir mer och mer komplicerade. De misstänkta säger ofta ingenting, vittnen vågar inte vittna och många gånger måste dessa förhör hållas med tolk. Samtidigt ställer domstolarna högre krav på bevisning och teknisk bevisning är idag ett måste.

Detta leder till att en brottsutredning idag tar flera gånger längre tid än för några år sedan. Detta tär på personalen, i synnerhet de som jobbar med brott mot barn, brott i nära relationer och sexualbrott.

Trots detta har vi inte idag fler poliser per 100 000 invånare än på 1980-talet. Den ökning av poliser i yttre tjänst som den nuvarande polisledningen vill åstadkomma genom att minska antalet chefer på lägre nivåer, kan i bästa fall bli marginell. Och effekten kommer vi i så fall att se först om några år.

Antalet poliser måste öka nu, annars kan vi snart inte fullgöra vårt uppdrag.

Dessutom kommer flera av våra poliser idag att duka under eller söka sig till andra jobb då arbetsbelastningen och arbetsmiljön är oacceptabel. Med fler poliser skulle vi kunna öka närvaron ute i samhället och lätta på trycket för poliserna. Lönen för det idag betydligt mer komplicerade polisarbetet måste höjas.

Det är oförskämt att inte Polismyndigheten har gått med på Polisförbundets krav på en lägsta nivå om 25 000 kronor för en färdigutbildad polis och 28 000 efter fem års tjänst. En omorganisation måste få kosta pengar, det är befängt att tro något annat. Inom polisens omorganisation har man tillsatt de högre cheferna först. Rikspolischef, regionspolischefer, områdeschefer och lopochefer. Dessa har man gett höjda löner med 10-15 procent, välförtjänt. Men vart tog pengarna till alla som skulle utföra jobbet vägen?

Nej, tänk om, ge svensk polis de förutsättningar vi behöver för att göra ett bra arbete på alla nivåer och ge oss den lön som är skälig för det arbetet.

Yvonne Kärnheim-Bengtsson

ordförande Polisförbundet Region Väst Förbundsområde Skaraborg

Vi lever i ett Sverige där människor känner sig mindre och mindre trygga. Våldet kommer närmare och belastningen på polisen ökar. I den nya polisreformen lovar man att polisen ska komma närmare medborgarna, vi ska ge medborgarlöften och särskilda kommunpoliser ska ha en ständig dialog med kommunerna – men det finns inte tillräckligt med poliser för att göra jobbet! Och de som jobbar idag håller vi på att slita ut!

Kraven på dagens poliser är betydligt högre än för 30 år sedan.

Larmen är fler och dessutom tar varje larm betydligt längre tid med förhör på plats, förstahandsåtgärder och längre och krångligare avrapportering. Därtill kommer nya ansvarsområden, vi har områdespoliser i särskilt utsatta områden, vi ska ha tillsyn vid utsatta objekt (nu senast asylboenden) och konsekvensen av strömmen flyktingar kan vi inte klart se ännu.

Belastningen på våra kriminalavdelningar ökar. Det är fler brott att utreda och utredningarna blir mer och mer komplicerade. De misstänkta säger ofta ingenting, vittnen vågar inte vittna och många gånger måste dessa förhör hållas med tolk. Samtidigt ställer domstolarna högre krav på bevisning och teknisk bevisning är idag ett måste.

Detta leder till att en brottsutredning idag tar flera gånger längre tid än för några år sedan. Detta tär på personalen, i synnerhet de som jobbar med brott mot barn, brott i nära relationer och sexualbrott.

Trots detta har vi inte idag fler poliser per 100 000 invånare än på 1980-talet. Den ökning av poliser i yttre tjänst som den nuvarande polisledningen vill åstadkomma genom att minska antalet chefer på lägre nivåer, kan i bästa fall bli marginell. Och effekten kommer vi i så fall att se först om några år.

Antalet poliser måste öka nu, annars kan vi snart inte fullgöra vårt uppdrag.

Dessutom kommer flera av våra poliser idag att duka under eller söka sig till andra jobb då arbetsbelastningen och arbetsmiljön är oacceptabel. Med fler poliser skulle vi kunna öka närvaron ute i samhället och lätta på trycket för poliserna. Lönen för det idag betydligt mer komplicerade polisarbetet måste höjas.

Det är oförskämt att inte Polismyndigheten har gått med på Polisförbundets krav på en lägsta nivå om 25 000 kronor för en färdigutbildad polis och 28 000 efter fem års tjänst. En omorganisation måste få kosta pengar, det är befängt att tro något annat. Inom polisens omorganisation har man tillsatt de högre cheferna först. Rikspolischef, regionspolischefer, områdeschefer och lopochefer. Dessa har man gett höjda löner med 10-15 procent, välförtjänt. Men vart tog pengarna till alla som skulle utföra jobbet vägen?

Nej, tänk om, ge svensk polis de förutsättningar vi behöver för att göra ett bra arbete på alla nivåer och ge oss den lön som är skälig för det arbetet.

Yvonne Kärnheim-Bengtsson

ordförande Polisförbundet Region Väst Förbundsområde Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.